Pradžia

22/03/2017 - Yra šalis - nėra pinigų? Nesąmonė! (2)

lampa Kiek Lietuvoje reikia valstybės tarnautojų, kad pakeistų elektros lemputę? Skaičiuojam: vieno vyr. specialisto, kuris lemputę laiko. Tada keturių specialistų, kurie suka stalą, ant kurio stovi vyr. specialistas.
Skaityti daugiau >

21/03/2017 - Yra šalis - nėra pinigų? Nesąmonė! (1)

Zulu Valdžia nustemba, kad vaiko reikalais Lietuvoje rūpinasi 14 institucijų, bet vieno vaikuko apsaugoti nuo uždaužymo negali jos visos kartu sudėtos. Tai štai ir pasidomėkim bent trumpai, ko vertos ir kaip atrodo mūsų valstybinės tarnybos.
Skaityti daugiau >

11/03/2017 - Su Kovo 11-ąja!

kovo11LCVAnuotr Su švente, su mūsų visų Kovo 11-ąja!
Skaityti daugiau >

16/02/2017 - Su Lietuvos gimtadieniu!

laisve Išlikome ir būsime. Su švente!
Skaityti daugiau >

06/02/2017 - Lietuvą atkūrę vyrai (1). Saliamonas Banaitis

SaliamonasBanaitis Vasario 16-osios akto signatarai. Ką žinome apie juos? Prisiminkime Saliamoną Banaitį.
Skaityti daugiau >

06/02/2017 - Lietuvą atkūrę vyrai (2). Mykolas Biržiška

MykolasBirika Mykolas Biržiška: lietuvių literatūros istorikas, kuris iki dvidešimties metų nemokėjo lietuvių kalbos, Lietuvos universiteto rektorius, žemaitis, kurį už meilę Vilniui lenkų okupacinė valdžia nuteisė myriop.
Skaityti daugiau >

06/02/2017 - Lietuvą atkūrę vyrai (3). Kazys Bizauskas

KazimierasBizauskas Kazys Bizauskas - jauniausias Nepriklausomybės Akto signataras. 1918-siais jam buvo vos dvidešimt ketveri.
Skaityti daugiau >

06/02/2017 - Lietuvą atkūrę vyrai (4). Pranas Dovydaitis

PranasDovydaitis Signataras, Ministras pirmininkas, ateitininkų sąjungos vadovas, už atvirą nuomonės reiškimą smetoninės valdžios uždarytas į kalėjimą ir nušalintas nuo profesoriavimo universitete, sovietų sušaudytas Rusijoje.
Skaityti daugiau >

06/02/2017 - Lietuvą atkūrę vyrai (5). Steponas Kairys

KairysSteponas Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų, inžinierius, padėjęs parengti Nepriklausomybės Akto tekstą, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas.
Skaityti daugiau >

06/02/2017 - Lietuvą atkūrę vyrai (6). Petras Klimas

PetrasKlimas Teisininkas, Lietuvos diplomatijos krikštatėvis, keturis kartus patyręs politines represijas, kalintas ir Gestapo, ir sovietų.
Skaityti daugiau >

Gimtadieniai

Šiandien gimtadienius švenčia filologas, profesorius Vytautas Ambrazas,
mokytojas Leonas Narkevičius
bei generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto direktorius, karo istorikas, atsargos pulkininkas leitenantas Gintautas Surgailis.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto direktorius - See more at: http://yrasalis.lt/desimt/pareigunai/dm-plk-ltn-dr-gintautas-surgailis/#sthash.2RWUGnfe.dpuf
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto direktorius - See more at: http://yrasalis.lt/desimt/pareigunai/dm-plk-ltn-dr-gintautas-surgailis/#sthash.2RWUGnfe.dpuf

Sveikiname!

Kovo 25-ąją taip pat gimę:

rašytojas Petras Cvirka (m. 1947 m.),
JAV statybos inžinierius Keistutis Devenis,
Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėjas, inžinierius mechanikas Vytautas Kamantas,
kompozitorius Vytautas Barkauskas,
inžinierius statybininkas, profesorius Sigitas Juozas Marčiukaitis,
operos dainininkas Vincentas Kuprys,
dailininkas vitražistas Bronius Bružas,
Kolumbijos lietuvių filosofas, matematikas, buvęs Bogotos miesto meras Antanas Mockus.

Siūlyk kandidatą!