Naujienos

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

04/01/2018
640px JonasVileiis

Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.

Jonas Vileišis gimė 1872 m. sausio 3 d. Medinių kaime (Pasvalio raj.), valstiečių šeimoje. Mokėsi pas daraktorių, 1884 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją, nuo 1891 m. studijavo Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultete, vėliau persikėlė į Teisės fakultetą. Studijų metais vadovavo Peterburgo lietuvių studentų draugijai, bendradarbiavo laikraščiuose „Varpas“, „Ūkininkas“. 1898 m. gavo teisininko diplomą ir grįžo į Vilnių, dirbo advokato T. Vrublevskio padėjėju. Porą metų stažavosi Berlyno, Briuselio, Sorbonos universitetuose. Vilniuje priklausė draudžiamą lietuvišką spaudą platinančiai „Dvylikos Vilniaus apaštalų" draugijai, jo iniciatyva varpininkai 1900 m. Naumiestyje pastatė antkapį ant „Varpo“ redaktoriaus V. Kudirkos kapo.

Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą J. Vileišis gavo leidimą savaitraščiui „Lietuvos ūkininkas“, 1905-1906 m. buvo jo redaktoriumi, 1907-1909 m. leido „Vilniaus žinias“, 1909 m. įkūrė ir vadovavo „Lietuvos žinioms“, buvo daugelio lietuvių kultūros draugijų narys, 1907 m. padėjo organizuoti pirmąją lietuvių dailės parodą.

Prasidėjus I pasauliniam karui įkūrė draugiją, teikiančią nukentėjusiems nuo karo teisinę pagalbą, Lietuvių mokslo draugijoje organizavo vadovėlių leidybą. Už antivokiškų atsišaukimų platinimą sulaikytas, pusę metų kalintas Lukiškėse, vėliau ištremtas į Vokietiją priverstiniams darbams, Berlyne pabėgo, slapstėsi pas draugus ir į Lietuvą grįžo tik karui besibaigiant.

J. Vileišis – vienas iš keturių Lietuvos Tarybos narių, kurie protestuodami prieš pataikavimą Vokietijai 1918 m. sausio 26 d. iš Tarybos pasitraukė ir grįžo į ją tik tuomet, kai Tarybos dauguma nusileido jų reikalavimui skelbti visišką Lietuvos nepriklausomybę. Pasirašant Nepriklausomybės Aktą jam buvo 46-eri.

1918 m. J. Vileišis tapo II Vyriausybės vidaus reikalų ministru, organizavo savivaldybių darbą, parengė šaukimo į kariuomenę taisykles. IV Ministrų kabinete ėjo finansų ministro pareigas. 1919 m. tapo Lietuvos valstybės atstovu JAV, siekė Lietuvos teisinio pripažinimo, rinko aukas jaunai valstybei. Suvienijus susiskaldžiusius į partijas JAV lietuvius tuomet pavyko surinkti didelę tiems laikams 1,8 mln. dolerių sumą.

1921-1931 m. J. Vileišis dirbo Kauno burmistru. Per šį dešimtmetį jo vadovaujamame mieste įrengta 15 mln. litų kainavusi vandentiekio ir kanalizacijos sistema, pastatyta daugiau kaip 2500 naujų pastatų, 3 gelžbetoniniai tiltai per Nemuną ir Nerį, išgrįstos ir išasfaltuotos gatvės, „konkę“ pakeitė autobusai – miestas išsiplėtė ir pagražėjo, ėmė lygiuotis į kitas europines sostines. J. Vileišiui rūpėjo ir kitų miestų padėtis, 1924 m. jis iniciavo Lietuvos miestų sąjungos įkūrimą.

J. Vileišio valdomo Kauno Laisvės alėjoje tiesiama kanalizacijos ir vandentiekio sistema, apie 1928 m.


1933 m. J. Vileišis buvo paskirtas Valstybės Tarybos nariu, ėmėsi kurti Lietuvos civilinio kodekso projektą, 1933-1940 m. taip pat dėstė Vytauto Didžiojo universitete, vertėsi advokato praktika. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, Vileišių šeima iš šalies neišvyko. Iš didelės Vileišių giminės į Sibirą buvo deportuoti apie dvidešimt žmonių. Skaudūs pokyčiai labai paveikė J. Vileišio sveikatą, 1942 m. birželio 1 d. jis mirė Kaune. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse, Vileišių šeimos koplyčioje.

Visą gyvenimą J. Vileišiui talkino broliai: inžinierius Petras, gydytojas Antanas, ūkininkas Anupras

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (17). Kazimieras Steponas Šaulys

KazimierasSteponasSaulys Žemaitis, prelatas, VDU bažnytinės teisės profesorius, Žemaičių (vėliau – Kauno) vyskupo sekretoriumi dirbęs daugiau kaip 30 metų.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!