Naujienos

Birželio 14-ąją prisimenant

15/06/2015
Tremtis

Ankstyvą 1941-ųjų birželio 14-osios rytą NKVD pareigūnai suėmė ir paskubomis į geležinkelio vagonus sugrūdo 18 tūkstančių Lietuvos gyventojų – ūkininkų, mokytojų, karininkų, aktyvių visuomenės veikėjų. Visų jų laukė Sibiro lageriai. Taip prasidėjo mūsų masinio genocido istorija. Niekas nežino tikslių tragedijos skaičių: manoma, kad tremtyje atsidūrė nuo 135 iki 300 tūkstančių lietuvių. Maždaug 30-35 procentai ištremtųjų mirė Sibire, dar apie 30 procentų sugebėjo vėliau grįžti į Lietuvą. Likusiųjų likimas iš viso nežinomas. „Liaudies priešais“ tapo bet kas – apie 40 procentų tremtinių buvo vaikai iki 16 metų.

Dėl istorinio teisingumo reikia priminti: ne nacistai sugalvojo koncentracijos stovyklas. Dar Hitleriui neatėjus į valdžią, sovietinis lagerių tinklas – Gulag'as – jau buvo išvystytas ir žudė vis naujus milijonus žmonių. Kultūringoji Europa sugebėjo išsaugoti Osvencimą ir Buchenvaldą, kaip nusikaltimų prieš žmogiškumą paminklus. Kažkodėl minint karų ir pergalių metines, Rusija nieko nekviečia į savo lagerius. Juk lietuvių juose žuvo šimtus kartų daugiau, nei pas vokiečius. Nacių kolaborantai persekiojami po visą pasaulį, tuo užsiima tarptautinės organizacijos. Tačiau neteko girdėti, kad prieš teismą bent kartą stotų lietuvius į vagonus grūdę enkavedistai ar jų padėjėjai. Rusijos uždiktuotai dviveidei istorijai Vakarai nuolankiai pasiduoda iki šiol...

Gulago žemėlapis. Štai taip sovietinių koncentracijos lagerių tinklas buvo apraizgęs visą šalį

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!