Naujienos

Kovo 27 - oji – Teatro diena (papildyta)

27/03/2013
teatrosalesxc

Šiandien minima šventė, skirta teatrui pagerbti ir kaip kasmet geriausi Lietuvos teatro menininkai bus apdovanoti „Auksiniais scenos kryžiais“, už nuopelnus Lietuvos teatro menui tradiciškai bus įteiktas Boriso Dauguviečio auskaras. O kol laukiame rezultatų, sveikiname visus teatro žmones su jų švente, linkime kūrybinio pasitenkinimo, aistros, užmojų ir pelnyto pripažinimo.

 

Režisieriaus Jono Vaitkaus mintys apie teatrą:

Teatras – tai paradoksų menas. Čia sukuriama neregimo regimybė, negirdimo girdimumas, nejuntamo juntamumas ir netgi nesamo buvimas. Kada materializuojant sąmonės vaizdinius panaikinama riba tarp šitų antinomijų ir kiekviena jų išryškėja per savo priešingybę, tik tada sukuriama gyvybinė erdvė tokiam intensyviam aktoriaus emociniam mąstymui, kuris pajėgia sukelti adekvačią žiūrovo būseną. Meninis vaizdas nėra išprotautas, jis gimsta sieloje ir kalba į sielą. Todėl taip sunku jį iki galo išanalizuoti. Praktiškai neįmanoma. Tikras meninis vaizdas tuo ir skiriasi nuo pigios pseudometaforos, kad viso to turinio išsemti ir išreikšti sąvokų kalba neįmanoma. Tai lyg gyvos būtybės veidas: reikia pajusti tą gyvastį, reikia priimti tą į save.

 

J. Skrinskos nuotraukoje – pirmojo viešo spektaklio „Amerika pirtyje“ Marijampolėje dalyviai. Antroje eilėje antra iš kairės J. Griniuvienė, šalia – K. Grinius. Nuotraukoje yra: J. Žičkauskas, A. Verbyla, P. Grigaitis, A. Garmus, M. Bliūdžius, J. Brazaitis, S. Ringys, J. Grinius. Marijampolė, 1905 m. gegužės 28 d. Lietuvos centrinis valstybinis archyvas

 

Amerika pirtyje – pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba suvaidintas spektaklis. 1899 m. rugpjūčio 20 d. Liudui Vaineikiui gavus gubernatoriaus leidimą, spektaklis viešai suvaidintas Palangoje, daržinėje (grafo Tiškevičiaus sandėlyje), stovėjusioje ant jūros kranto. Režisavo Povilas Višinskis ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Povilas Višinskis buvo ir pagrindinio vaidmens – Bekampio atlikėjas. Vaidino Augustinas Janulaitis, Vladas Mongirdas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Šlapelienė-Piaseckaitė ir kiti Palangoje poilsiavę lietuvių inteligentai. Pjesė iš karto susilaukė didelio populiarumo ir suvaidino nemažą vaidmenį ne tik lietuviškojo teatro kūrimosi istorijoje. Nors buvo gautas oficialus leidimas, bet komedijoje buvo įžvelgta caro režimo pajuoka. Caro žandarai beveik visus spektaklio dalyvius areštavo ir ištrėmė, bet galbūt kaip tik todėl ir prasidėjo unikaliausias mūsų kultūros istorijoje, o gal ir pasaulinėje praktikoje, reiškinys – Palangos spektaklis sukėlė visuotinį lietuviškai ir ne tik lietuviškai kalbančių žmonių susidomėjimą ne tiek menine, kiek politine prasme. Spektaklis nuskambėjo kaip tautos savimonės akcija. Lietuviškas žodis, pasakytas viešai, buvo svarbesnis už meninius reikalavimus. Tuo spektakliu grupelė žmonių pareiškė pasauliui, kad mes esame, turime savo kalbą ir savo žemę.

 

Jau žinome, kas yra „Auksinių scenos kryžių", įteiktų už praėjusių metų darbus laureatai:

 

Metų režisierius:

Artūras Areima – už spektaklių „Plėšikai“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras) ir „Julijus Cezaris“ (OKT - Vilniaus miesto teatras) režisūrą.

Eimuntas Nekrošius – už spektaklio „Dieviškoji komedija“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras / Meno fortas) režisūrą.

Jonas Vaitkus – už spektaklio „Eglutė pas Ivanovus“ (Lietuvos rusų dramos teatras) režisūrą.

Metų dailininkas:

Jonas Arčikauskas už spektaklio „Eglutė pas Ivanovus“ (Lietuvos rusų dramos teatras) scenografiją.

Adomas Jacovskis – už baleto „Tristanas ir Izolda“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras) scenografiją.

Gintaras Makarevičius – už spektaklio „Balta drobulė“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras) scenografiją.

Marta Vosyliūtė – už spektaklio „Kovos klubas“ („No Theatre“ / Jaunimo teatras) scenografiją.

Geriausia muzika spektakliui:

Vidmantas Bartulis – už muziką spektakliui „Teiresijo krūtys“ (Vilniaus teatras „Lėlė“).

Antanas Jasenka – už muziką spektakliui „Katedra“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras).

Algirdas Martinaitis - už muziką spektakliui „Eglutė pas Ivanovus" (Lietuvos rusų dramos teatras)

„Sheep Got Waxed" – už muziką spektakliui „Kovos klubas“ („No Theatre“ / Jaunimo teatras).

Geriausio aktoriaus vaidmuo:

Rolandas Kazlas – už Dantės vaidmenį spektaklyje „Dieviškoji komedija“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras / Meno fortas).

Valentinas Novopolskis – už Auklės vaidmenį spektaklyje „Eglutė pas Ivanovus“ (Lietuvos rusų dramos teatras).

Dainius Svobonas – už Antano Garšvos vaidmenį spektaklyje „Balta drobulė“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras).

Geriausias nepagrindinis vaidmuo:

Saulius Bareikis – už Aklo smuikininko vaidmenį spektaklyje „Katedra“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras).

Saulius Čiučelis – už Franco vaidmenį spektaklyje „Plėšikai“ ir Simučio vaidmenį spektaklyje „Balta drobulė“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras).

Tomas Rinkūnas – už Karlo vaidmenį spektaklyje „Plėšikai“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras) ir Kasijaus vaidmenį spektaklyje „Julijus Cezaris“ (OKT / Vilniaus miesto teatras)

Geriausias operos solistas:

Sandra Janušaitė – už Tatjanos vaidmenį operoje „Eugenijus Oneginas“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras).

Merūnas Vitulskis – už Lenskio vaidmenį operoje „Eugenijus Oneginas“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras).

Geriausias operetė ir miuziklo solistas:

Akvilė Garbenčiūtė – už Rouzės vaidmenį muzikiniame reviu „Zygfrydo Vernerio kabaretas“ (Kauno valstybinis muzikinis teatras).

Mindaugas Zimkus –už Barinkajaus vaidmenį operetėje „Čigonų baronas“ (Kauno valstybinis muzikinis teatras).

Šokio menas:

Inga Cibulskytė – už Izoldos vaidmenį balete „Tristanas ir Izolda“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras).

Petras Lisauskas – už vaidmenį spektaklyje „Aikštelėje laisvų vietų nėra“ („Žuvies akis“).

Agnija Šeiko – už spektaklio „Aikštelėje laisvų vietų nėra" choreografiją („Žuvies akis“).

Teatras vaikams:

Spektaklis „Gaidelis pinigautojas“ (Menų spaustuvė).

Spektaklis „Brangusis atrakcionų parko dėde“ (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras).

Spektaklis „Mozaika“ („Dansema“).

Lėlių ir objektų teatras:

Spektaklio „Meteo" kūrybinė komanda (Vilniaus teatras „Lėlė“).

Gintarė Radvilavičiūtė – spektaklio „Šalia“ dailininkė (Klaipėdos lėlių teatras).

Julija Skuratova – spektaklio „Teiresijo krūtys“ dailininkė (Vilniaus teatras „Lėlė“).

Jaunasis menininkas:

Šarūnas Datenis ir Antanas Dubra – už spektaklį „Gaidelis pinigautojas“ (Menų spaustuvė).

Inga Jarkova – už Anės vaidmenį spektaklyje „Anė iš Žaliastogių“ (J. Miltinio dramos teatras).

Ieva Triškauskaitė – už Beatričės vaidmenį spektaklyje „Dieviškoji komedija“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras / Meno fortas).

Lietuvių literatūros kūrinio sceninė interpretacija:

„Balta drobulė“ pagal Antano Škėmos romaną, inscenizacijos autorė Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė (Nacionalinis Kauno dramos teatras).

Justinas Marcinkevičius, „Katedra“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras).

 

 

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!