Naujienos

Kultūros ministerijoje atidaryta išeivijos rašytojus pristatanti paroda

27/05/2015
Niliunas 6344

Kultūros ministerijoje pirmadienį atidaryta paroda „Sugrįžimai“, vaizduojanti lietuvių išeivių rašytojų kultūrinį gyvenimą Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais. Šis laikotarpis parodoje atskleidžiamas per unikalią archyvinę medžiagą – fotografijas, dokumentų, rankraščių bei laiškų nuotraukas.

Nauja ekspozicija mus pirmą kartą nukelia į prarastą ir vėl atrastą praeitį. Penkiasdešimt metų mūsų beveik nepasiekė išeivijos kūrybinis palikimas, menininkų gyvenimo istorija ir patirtis. Šioje parodoje kiekvienas atrasime naujo ir labai svarbaus. Didžioji dalis mūsų rašytojų paliko Tėvynę ne savo noru ir kūrė, deja, ne Lietuvoje. Reikia tik įsivaizduoti, kiek neteko Lietuva. Juk svetur save atiduoti, dirbti, kurti daug sunkiau“, – parodos atidaryme kalbėjo LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Daugelis kultūros ir meno žmonių 1944-aisiais, artėjant antrajai sovietų okupacijai, pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje ir Austrijoje atsidūrė bemaž 70 procentų Lietuvos rašytojų draugijos narių. Svetur glaudėsi ne tik vyresnieji rašytojai, bet ir ką tik baigę universitetus arba nuo universiteto ir gimnazijos suolo pakilusi, siekianti žodžio ir minties laisvės jaunesnioji karta. Išstumtieji iš savo žemės ėmėsi kultūrinės, literatūrinės bei visuomeninės veiklos. Šią veiklą liudijantys faktai ir jos rezultatai nugulė užsienio bendruomenių archyvuose.

Poeto Kazio Bradūno dukros Elenos Bradūnaitės manymu, šiuo metu ypač svarbu surinkti kuo daugiau išlikusios archyvinės medžiagos, susijusios su lietuvių menininkais išeivijoje, nes JAV gyvenanti jaunoji karta vis mažiau domisi protėvių palikimu ir dažnai tinkamai jo neįvertina ir taip archyvai nyksta.

Didžiulį darbą renkant šią Lietuvos kultūrai svarbią medžiagą nuveikė Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė, daug kartų vykusi į Jungtines Amerikos Valstijas rinkti ir tyrinėti išeivijos rašytojų kūrybą ir gyvenimą. Ji surinko, susistemino archyvinę fotodokumentinę medžiagą, laiškus, kitą lietuvių rašytojų palikimą, kurio didžiausiu rinkiniu Lietuvoje gali pasigirti Maironio lietuvių literatūros muziejus. Šįmet V. Paplauskienė, remiama Kultūros ministerijos ir Kultūros tarybos, vyks į Jungtines Valstijas susipažinti su neseniai anapilin iškeliavusio poeto, vertėjo Alfonso Nykos–Niliūno archyvu.

Pasak Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės, šiame muziejuje saugoma apie 180 tūkstančių su išeivija susijusių eksponatų, lietuvių rašytojų asmeniniai archyvai, pavyzdžiui, 2004 m. remiant Kultūros ministerijai į Lietuvą pargabentas poeto Bernardo Brazdžionio archyvas.

Parodos „Sugrįžimai“ ekspoziciją parengė Maironio muziejaus Išeivių literatūros skyriaus muziejininkės Agnė Kelpšaitė, Alvyra Brazaitienė, Reda Žekienė. Dailininkė Inga Zamulskienė. Projekto autorė bei vadovė Virginija Paplauskienė. Ekspozicijos sudarymą parėmė Kultūros ministerija.

 

* LR Kultūros ministerijos informacija.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!