Naujienos

Lietuvos miestų ir miestelių herbai (4)

20/07/2015
Herbai4

Tęsiame pažintį su mūsų miestų ir jų simbolikos istorija. Šiandien - dar 10 herbų.

Jurbarko herbas. Vienas iš senesnių Lietuvos miestų, Magdeburgo teises ir herbą – tris baltas lelijas raudoname fone – gavęs 1611 m. Dabartinio etalono dailininkė – V. Grušeckaitė


Anykščių herbas.1792 m. Stanislovas Augustas suteikė Anykščiams miesto teises ir herbą, kuriame pavaizduotas ką tik pastatytas tiltas ir šv. Jono Nepomuko – tiltų globėjo ir sergėtojo nuo vandens nelaimių – statula ant tilto. Dabartinio etalono dailininkė – L. Ramonienė


Birštono herbas. Kadaise banginiuko statula Birštone žymėjo mineralinio vandens „Vytautas“ versmę. Pastačius Kauno hidroelektrinę, kurorto simbolis atsidūrė po vandeniu, todėl buvo atkurtas miestelio herbe. Etalono autorius – A. Každailis


Kupiškio herbas. Apie istorinį miesto herbą jokių duomenų nerasta, todėl jis sukurtas XX a. pab. Du sidabriniai vingiuoti kaspinai simbolizuoja Kupos ir Lėvens upes, o herbo apačioje žvaigžde sudėti trys linų verpalų ryšulėliai parodo senas krašto linininkystės tradicijas. Etalono autorius – A. Každailis


Mosėdžio herbas. Akmenų muziejumi garsėjančio miestelio herbe žemaitiška meška neša didžiulį akmenį. Etalono autorius – S. Bajorinas


Prienų herbas. Prienams laisvojo miesto teises ir herbą su šv. Jurgiu (kovotoju prieš blogį) 1791 m. suteikė Stanislovas Augustas. Dabartinio etalono autorius – R. Rimkūnas


Raseinių herbas. 1792 m. miesto teises gavusių Raseinių herbe – lūšis, simbolizuojanti didelius šio krašto miškus ir medžiokles. Dabartinio etalono dailininkas – R. Rimkūnas


Rokiškio herbas. Herbe atsispindi turininga miesto istorija: sidabrinė trišakė žvakidė – Rokiškio dvaro savininkų kunigaikščių Krošinskių herbas, juodas jautis – grafų Tyzenhauzų simbolis, vargonai simbolizuoja senas krašto muzikines tradicijas, lelija su trimis juostelėmis – paskutinių Rokiškio grafų Pšezdzeckių herbas. Etalono autorius – J. Galkus


Šakių herbas. Istorinio herbo Šakiai neturėjo, jis sukurtas XX a. 8-ame dešimtmetyje. Žalia, balta ir raudona spalvos – Mažosios Lietuvos spalvinė gama, du sukryžiuoti linų pėdai rodo krašto linininkystės tradicijas, o šešios iš šonų išlindusios iltys – galimą miesto pavadinimo kilmę („šakos, šakės“). Etalono autorė – A. Žilinskaitė


Salantų herbas. Paties lietuviškiausio Lietuvos miestelio (per 2011 m. gyventojų surašymą lietuvių tautybę Salantuose nurodė 99,2 proc. gyventojų) herbe – ant kalvos tupintis raudonas gaidys. Herbas patvirtintas 1996 m.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!