Naujienos

Prof. A. Žukauskas puoselės tradicijas ir ves VU į modernią ateitį

02/04/2015
IMG1444

Vakar, balandžio 1-jąją, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje buvo iškilmingai inauguruotas naujasis VU rektorius prof. Artūras Žukauskas. Laikantis tradicijų VU Tarybos pirmininkė Ingrida Šimonytė ir Senato pirmininkė prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė išrinktajam rektoriui įteikė valdžios simbolius: togą – kad tinkamai tęstų garbingas savo pirmtakų tradicijas, peleriną – kad rūpestingai globotų visą universiteto bendruomenę, grandinę – kad jungtų ir vienytų visus universiteto narius, kepurę – kad garbingai atstovautų universiteto bendruomenei, skeptrą – kad tinkamai vadovautų universitetui ir didįjį VU antspaudą – kad saugotų universiteto teises ir laisves.

Į iškilmes atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, VU garbės daktaras Valdas Adamkus, kadenciją baigęs rektorius profesorius Benediktas Juodka, kitų Lietuvos universitetų rektoriai, VU bendruomenės nariai bei kiti svečiai.

Profesorius A. Žukauskas savo inauguracinėje kalboje sakė sieksiąs suteikti senajai Alma Mater apibrėžtą kokybinės plėtros vektorių, kurio pagrindas – universiteto istorija ir tradicijos, o smaigalys nukreiptas į modernią ateitį ir sėkmę. „Mūsų pagrindiniu kelrodžiu išliks Vilniaus universiteto nuolatinė egzistavimo priežastis, apibrėžta jo misijoje: iš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms perduodama nepaneigiama universiteto pareiga ir neatimama teisė stiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines ir kitas dvasines bei socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus Lietuvos valstybės piliečius ir visuomenės lyderius“, – kalbėjo jis. Rektorius taip pat žadėjo, kad įgyvendinti darbai universitetui suteiks kokybinės plėtros pagreitį, padidins jo konkurencingumą ir patrauklumą, padės sparčiau reaguoti į besikeičiančią aplinką globalizacijos sąlygomis ir tapti labiau socialiai atsakingais.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sveikindama su atsakingomis ir garbingomis pareigomis, naująjį vadovą paskatino išlaikyti šio svarbiausio Lietuvos švietimo, kultūros, baltistikos ir mokslo pasiekimų židinio reikšmę ir vardą, svarbų ne tik Lietuvai, bet ir Europai: „Labai tikiuosi, kad šis universitetas laikys tą kokybės, tą vardo skambumo kartelę taip aukštai, kad galėtume didžiuotis, kad jis buvo ir liks vienas svarbiausių europinių universitetų, nuo kurio priklausys ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos mokslo, pasiekimų ir išsivystymo ateitis.

Premjeras Algirdas Butkevičius pabrėžė tikįs, kad šis rektorius toliau puoselės universiteto tradicijas, plėtos aukšto lygio studijas ir mokslo tyrimus ir sieks tarptautinio pripažinimo. „Linkiu jums vadovavimo išminties, kūrybinės drąsos, dvasios tvirtybės ir kolegų palaikymo. Tikiu, kad asmeniniu pavyzdžiu, darbštumu, pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų ir atsidavimu sutelksite universiteto mokslininkus, dėstytojus, studentus ir administraciją darniam, kilniam darbui“, – sveikinimo kalbą baigė Ministras Pirmininkas.

Buvęs universiteto rektorius prof. Benediktas Juodka priminė, kad būti šio universiteto rektoriumi yra didelė garbė, bet ir dar didesnė atsakomybė. Jis ypatingas tuo, kad čia vienu metu kuriamos, kaupiamos ir skleidžiamos žinios. „Paskutinius 15 metų, kai Lietuvoje reitinguojami universitetai, Vilniaus universitetas visada buvo geriausias Lietuvos universitetas. Linkiu, kad ir toliau jis tokiu liktų“, – nuoširdžiai kalbėjo B. Juodka.

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė inauguracijos proga naujajam rektoriui perdavė sveikinimą ir gėlių puokštę.

Prof. A. Žukauskas yra 85-asis VU rektorius nuo universiteto įkūrimo. VU Taryba seniausios Lietuvos aukštosios mokyklos vadovą fiziką A. Žukauską (skaityti naujojo VU rektoriaus skiltį projekte „Yra šalis…“) išrinko kovo 12 d. Iki tol laikinai universitetui vadovavo prof. Jūras Banys (skaityti prof. J. Banio skiltį).

 

* Vilniaus universiteto informacija, Vito Jadzgevičiaus nuotraukos.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!