Naujienos

Tragiškas Lietuvai birželio mėnuo

25/06/2015
VokieciaiVilkija

1940-ųjų birželį Lietuvą okupavo sovietai, lygiai po metų prasidėjo masiniai lietuvių trėmimai į Sibirą, o vos už savaitės į Lietuvą jau žygiavo vokiečiai. Prasidėjo naujos represijos ir nelaimės...

Vokiečių 7-osios tankų divizijos šarvuočiai prie Aušros Vartų, 1941-ųjų birželio pabaiga


Pirmoji karo diena, vokiečiai netrukdomi keliasi per Nemuną ties Vilkija


Vokiečių karinė kolona rieda per Kauno Rotušės aikštę, 1941 m. birželio 24 d.


Buvo ir tokių, kurie Laisvės alėjoje vokiečius sveikino su gėlėmis


1941-ųjų birželio pabaiga, Kėdainiai. Vokiečiai žygiuoja pro geležinkelio tiltą


Pirmosios karo dienos ypač sunkios buvo Žemaitijai. Nuotraukoje – sudegintos Tauragės griuvėsiai


Vokiečių tankistai pirmomis karo dienomis poilsiauja prie Kelmės


Vermachto technika Vilniaus Gedinimo prospekte, birželio 26-28 d.


Birželio 26-oji. Atsitraukiančių rusų sugriauti Kauno tiltai


Didžioji gatvė Kėdainiuose ir vokiečių savaeigis pabūklas

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!