Naujienos

Vakarų istoriniai analfabetai veisiasi... Strasbūre

22/10/2015
Adolf Hitler 35

Strasbūro teisėjų nuomone, pokaryje apie 300 tūkstančių lietuvių išžudę ir ištrėmę sovietiniai saugumiečiai už savo darbus negali būti teisiami. Mat jie nevykdė jokio genocido, tiesiog veikė pagal įstatymus (kuriuos patys, šalį okupavę, ir susikūrė). Dar Europos Žmogaus teisių teismas pasigedo istorinių duomenų, kad Lietuvos partizanai tikrai atstovavo lietuvių tautai...

Apie visa tai pranešta spalio 21-ąją dieną, Strasbūro teisme išteisinus Lietuvoje nuteistą Vytautą Vasiliauską (etatinis sovietų saugumo (MGB) Šakių skyriaus darbuotojas, dalyvavo žudant ir tremiant „Tauro“ apygardos partizanus, už šiuos nusikaltimus Lietuvoje du kartus nuteistas ir abu kartus nuo bausmės vykdymo atleistas dėl ligos).

Mieli, sočiai pavalgę, genocido nepatyrę ir istorijos pamokų neišmokę Strasbūro teisėjai! Galite savo nuomonę reikšti dėl kokių nors šių dienų nelaimėlių - neteisingai nuteistų kišenvagių, politinių ir finansinių aferistų ir t.t. Bet vienu mostu nubraukti visą mūsų istoriją, o dešimtadalio tautos išžudymą ir ištrėmimą pavadinti tiesiog darbu – to jau per daug! Apie ką paskutiniu metu bekalbėtume - nevykusią paramą Ukrainai, nesusitvarkymą su pabėgėlių problema, norą truks pliš įsiteikti Rusijai ir iš jos dar uždirbti - visur lenda tos pačios neišmoktos istorijos pamokos. Įspūdis, kad Vakarų Europos lyderiai kartu su Strasbūro teisėjais sėdėjo toje pačioje dvejetukininkų klasėje. Tai gal ir Hitlerį galėtumėt Žmogaus teisių teisme išteisinti - pagal teisėjų logiką, juk irgi veikė savo šalies įstatymų ribose..?

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!