Naujienos

Lietuva neteko iškilaus dvasininko

26/05/2015
aliulis

Šiąnakt šalies katalikų bendruomenė neteko dar vienos iškilios asmenybės. Eidamas 95-uosius metus mirė vienuolis marijonas (MIC), katalikiškos literatūros leidėjas, visuomenės veikėjas, kunigas Vaclovas Aliulis.

A. a. kunigas Vaclovas Aliulis (1921 m. kovo 14 d. † 2015 m. gegužės 26 d.) buvo aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, teologinių vadovėlių ir publicistinių straipsnių autorius, dėstė pogrindinėje kunigų seminarijoje, kurioje slapta parengta per 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

Į kunigus Vaclovas Aliulis įšventintas 1944 metais. 1945–1948 m. kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, nuo 1948 m. – Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1965–1979 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, 1980–1990 m. – pirmininkas. 1970–1974 m. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. 1979–1993 m. kunigavo keliose Vilniaus bažnyčiose. 1980–1989 m. – moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptų kursų vienas iš vadovų, parengė daugumą vadovėlių.

Prasidėjus Atgimimui aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 m. – Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 1988–1992 m. – vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų, 1992–1995 m. ir nuo 1999 m. – jos prezidentas. 1989 m. įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“, iki 1991 m. buvo jo vyr. redaktoriumi.

Nuo pat pristatymo projekto „Yra šalis“ Dvasininkų kategorijoje dienos (skaityti a. a. kun. Vaclovo Aliulio skiltį čia), iškilus ganytojas susilaukė didelio jūsų dėmesio ir palaikymo. Jau pirmaisiais projekto gyvavimo metais jis tapo vienu iš daugiausiai jūsų balsų pelniusių projekte pristatomų dvasininkų. Dėl šios priežasties buvome pasiryžę supažindinti jus su kunigu Vaclovu iš arčiau, sukuriant apie jį projekto „Yra šalis…“ vaizdo reportažą. Deja, nespėjome…

Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems ir visai šalies katalikų bendruomenei.  

 

Projekto „Yra šalis“ kūrybinė grupė

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!