Dvasininkai - † Kunigas Vaclovas Aliulis MIC

aliulis2

† Kunigas Vaclovas Aliulis MIC

(1921 m. kovo 14 d. † 2015 m. gegužės 26 d.)

Kunigas, vienuolis marijonas (MIC), katalikiškos literatūros leidėjas.

Pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius.

Gimė 1921 m. Alytaus rajone. Nuo 1937 m. – vienuolis marijonas. 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją. 1945 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1944 m. įšventintas kunigu. 1945–1948 m. kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, nuo 1948 m. – Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1965–1979 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, 1980–1990 m. – pirmininkas. 1970–1974 m. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. 1979–1993 m. kunigavo keliose Vilniaus bažnyčiose. 1980–1989 m. – moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptų kursų vienas iš vadovų, parengė daugumą vadovėlių. Dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, parengusioje apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

Prasidėjus Atgimimui aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 19881991 m. – Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 19881992 m. – vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų, 19921995 m. ir nuo 1999 m. – jos prezidentas. 1989 m. įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“, iki 1991 m. buvo jo vyr. redaktoriumi. 19901993 m. – leidyklos „Katalikų pasaulis“ direktorius. 19891992 m. – Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas. 19891993 m. – Lietuvos marijonų viceprovincijolas, 19931999 m. – marijonų vienuolijos generalinis vikaras, 19931996 m. Romos marijonų vienuolyno, nuo 1999 m. – Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis.

Nuo 1965 m. rūpinasi katalikiškos literatūros leidyba. Parašė pastoracinės teologijos vadovėlį, parengė Romos katalikų „Apeigyną“ Lietuvos vyskupijoms (2 t., 19661967 m.), Katalikų kalendorių-žinyną (19821989 m., 1991 m., 1993 m.), redagavo Romos mišiolo vertimą į lietuvių kalbą (8 t., 19821994 m.), Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimą (1972 m., 1988 m., kartu su V. Ališausku, A. Kučinskaite), A. Liesio „Psalmyno“ vertimą (1973 m.), N. Skurkio katekizmą „Mūsų tikėjimo šviesa“ (1980 m.).

Nuo 1991 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!