Naujienos

Lietuvai pirmą kartą skirtas ES piliečio apdovanojimas

08/06/2015
European Citizens Prize

Šių metų Europos Sąjungos piliečio apdovanojimas skirtas asociacijai „Lietuvos Neįgaliųjų forumas“. Tai pirmas kartas, kai šis garbingas Europos Parlamento medalis atkeliauja į Lietuvą. Kasmet ES piliečio apdovanojimas skiriamas už išskirtinius nuopelnus, skatinant geresnį valstybių narių gyventojų tarpusavio supratimą ir glaudesnę integraciją bei ES vertybių puoselėjimą.

Lietuvos Neįgaliųjų forumas į nominantų sąrašą buvo įtrauktas Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės teikimu. Iš viso minėtam apdovanojimui buvo pateikta per 100 įvairių organizacijų ir asmenų kandidatūros iš įvairių ES valstybių.

Tai iš tikro labai džiugi žinia. Šiuo garbingu apdovanojimu įvertinta visų Forumo vienijamų Lietuvos neįgaliųjų organizacijų veikla. Noriu padėkoti visiems, kurie palaikė mūsų kandidatavimą, o ypač – Europos Parlamento narei Vilijai Blinkevičiūtei už ilgametį bendradarbiavimą ir mūsų kandidatūros pateikimą“, – teigė Lietuvos Neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė.

Nuoširdžiai džiaugiuosi, jog šių metų Europos Sąjungos piliečio apdovanojimas skirtas Lietuvos Neįgaliųjų forumui, kuris daug daro, kad neįgaliesiems Lietuvoje būtų geriau gyventi. Neįgaliųjų teisių apsauga ir jų integracija į visuomenę visada buvo ir bus Europos Parlamento prioritetas“, – teigė europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.

Šiemet apdovanojimai skirti 25 šalių atstovams. Juos spalio 14-15 dienomis Briuselyje įteiks Europos Parlamento Pirmininkas Martinas Šulcas.

Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) –  didžiausia skėtinė žmonių su negalia teises atstovaujanti organizacija Lietuvoje. Nuo 2001 metų veikianti organizacija šiuo metu vienija 14 nevyriausybinių neįgaliuosius atstovaujančių asociacijų, t. y. apie 300 tūkstančių Lietuvos neįgaliųjų ir jų šeimos narių. LNF steigėjai yra kitos neįgaliųjų skėtinės respublikinės organizacijos. LNF atstovauja visų Lietuvos žmonių su negalia teises ir interesus ir veikia išskirtinai tik politiniu lygmeniu, stebi ir vertina šalies valdžios institucijų priimamus sprendimus, vykdomus veiksmus žmonių su negalia atžvilgiu.

Projekto „Yra šalis…“ DEŠIMT+ Visuomenės veikėjų kategorijoje pristatoma viena iš Lietuvos neįgaliųjų forumo steigėjų Joana Šimanauskienė – neįgaliųjų bendrijos „Viltis“, vienijančios narius su protine ir fizine negalia, pirmininkė bei bendruomenės centro „Vilties pavasaris“ įkūrėja. Aktyvi kovotoja už neįgaliųjų teises padeda neįgaliesiems integruotis į visuomenę, išreikšti save įvairiose srityse, rūpinasi lėšomis neįgaliųjų paramai. Plačiau apie J. Šimanauskienės veiklą skaitykite ją pristatančioje DEŠIMT+ Visuomenės veikėjų kategorijos skiltyje (spausti čia).

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!