Visuomenės veikėjai - Joana Šimanauskienė

204
simanauskiene

Joana Šimanauskienė

Neįgaliųjų bendrijos „Viltis“, vienijančios narius su protine ir fizine negalia, pirmininkė, bendruomenės centro „Vilties pavasaris“ steigėja.

Aktyvi kovotoja už neįgaliųjų teises padeda neįgaliesiems integruotis į visuomenę, išreikšti save įvairiose srityse, rūpinasi lėšomis neįgaliųjų paramai.

Gimus sūnui su negalia, Joana savo gyvenimą paskyrė jam. 1992 m. drauge su kitomis šeimomis, auginančiomis panašaus likimo vaikus, įkūrė nevyriausybinę organizaciją Kauno bendriją „Viltis“, vėliau – ir bendruomenės centrą. Įkūrus paramos šeimai namus – dienos centrą, neįgalieji lanko meno terapijos, muzikos ir judesio terapijos grupes, kuria lėlių teatriuko personažus, vaidina miesto šventėse. Ji subūrė ir bendrijos tėvų vokalinį ansamblį, kuris koncertavo didžiosiose scenose. Jos jau aštuntą kartą organizuojamo kasmetinio renginio, skirto neįgaliųjų dienai paminėti „Aš esu“ tikslas – suburti neįgaliuosius, jų artimuosius, skatinti saviraišką, integraciją ir savivertę, suteikti progą pabūti kartu, pasidžiaugti tikra, gyvai atliekama muzika ir, žinoma, surinkti lėšų pačią sunkiausią negalią turinčių žmonių paramai. Straipsniai spaudoje, dalyvavimas socialinėse televizijų laidose, siūlymai dėl įstatymų pakeitimo, peticijos, ginančios neįgaliųjų gerovę, autorinė radijo laida „Aš esu“, kurioje dalyvavo daugelis Lietuvoje garsių žmonių, nagrinėtos socialinės, švietimo, ekonominės problemos, pristatyti nevyriausybinio neįgaliųjų sektoriaus vadovai, problemos ir laimėjimai, socialinis projektas „Visi skirtingi – visi lygūs, būkime kartu“, prisidėjimas prie pirmųjų meno terapijos, APPLE programos, žingsnių Lietuvos švietimo sistemoje – tai tik dalis jos visuomeninės ir darbinės veiklos. 

 

Įvertinimas

2004 m. apdovanota „Gerumo plyta“ už aktyvią visuomeninę veiklą (Kaunas).

2007 m. LRT Lietuvos šviesuolių nominacijoje „Daugiau saulės daugiau šviesos“, apdovanota „Už nepaliaujamą tikėjimą šviesa“.

2009 m. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė vardinę padėką už paramą rinkimų kampanijoje.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!