Naujienos

Mūsų pagarba kovojusiems prieš pasaulinį blogį

07/05/2015
bombing

Šiandien kartu su visu pasauliu minime II pasaulinio karo pabaigą – dieną, kuomet baigėsi rudojo ir raudonojo fašizmų sukelta didžiausia iki šiol žmonijos tragedija, į kurią buvo įvelti 80 procentų pasaulio gyventojų.

Ta proga norėtume bent trumpai paminėti lietuvių indėlį šioje kovoje. Įvairiais būdais į karo eigą buvo įtraukti daugelis lietuvių, jie kovojo ir žuvo abiejose fronto pusėse. Sovietų armijos gretose kariavo 16-oji lietuviška divizija (tiesa, lietuvių joje buvo tik trečdalis – tiek pat, kiek ir žydų). Vokiečių iš Lietuvos prievarta išvežti į tarnybą Vokietijoje daugiau kaip 1000 jaunų vyrų daugiausiai tarnavo priešlėktuvinės gynybos daliniuose. Niekas negali pasakyti tikslių kare dalyvavusių lietuvių skaičių ir žuvusiųjų kiekio. Manoma, kad vien Jungtinių Valstijų kariuomenės fronto ir užnugario aprūpinimo daliniuose tarnavo apie 100 tūkstančių lietuvių kilmės žmonių, vyrų ir moterų.

Atskirą dėmesį norėtųsi skirti karo lakūnams: jie buvo pačios aukščiausios kvalifikacijos kariškiai, todėl ir informacijos apie juos galima rasti daugiausiai. Tai štai: Sovietų aviacijos asų sąrašuose nepavyko rasti nei vienos lietuviškos pavardės. Hitlerinės Liuftvafės lakūnų gretose – vienintelis Lietuvoje gimęs vokiškos kilmės jurbarkietis Horstas Ademeit-Adomaitis. Užtat sąjungininkų pilotų sąrašai mirga lietuviškomis pavardėmis. Apie keletą iš jų jau esame rašę: britų karališkųjų oro pajėgų naikintuvą valdė legendinis Romualdas Marcinkus, Filipinų jūroje kovojo būsimasis admirolas Frederikas Bakutis. Šiandien prisiminkime ir kitas pavardes: II pasauliniame kare dalyvavusių lietuvių kilmės JAV piliečių sąrašą po karo sudarė Kazimieras ir Izabellė Baltramaičiai, sąrašas vėliau perduotas saugoti Balzeko lietuvių muziejui Čikagoje. Šiek tiek jo eilučių:

Leitenantas Alfonse Alčiauskas (iš Masačiusetso) – lakūnas, dalyvavęs 11 oro misijų virš Vokietijos. Numuštas, 11 mėnesių praleido vokiečių nelaisvėje.

Majoras Norbert Aleksis (iš Konektikuto) – kompozitoriaus A. Aleksio sūnus, tarnavo oro transporto daliniuose Indijoje.

Kapitonas Jerome A. Andrulonis (iš Pensilvanijos) – dalyvavo legendinėje sklandytuvų desanto operacijoje iš Indijos į Birmą, apdovanotas Bronzos žvaigždės medaliu.

Leitenantas Sam Bakanauskas (iš Masačiusetso) – bombonešio B-24 „Liberator“ bombardierius. Jo 741-oji eskadrilė bazavosi Italijoje, iš ten nuo 1943-ųjų lėktuvai skrido bombarduoti vokiečių strateginių objektų Vengrijoje, Austrijoje, Rumunijoje, Vokietijoje. 1944 m. liepos 21 d. virš Čekijos jo lėktuvas buvo numuštas, Bakanauskas sužeistas pakliuvo į vokiečių nelaisvę. Išlaisvintas 1945 m., apdovanotas „Distinguished Flying Cross“ ordinu.

S. Bakanausko lėktuvo ekipažas. Jis – antroje eilėje pirmas iš kairės


Kapitonas Michael Brezas (iš Niu Džersio) – naikintuvo pilotas, sunaikinęs 30 priešo lėktuvų (20 iš jų - oro mūšyje). 1945-ųjų balandį pašovus jo lėktuvą, buvo priverstas nusileisti ir pakliuvo į sovietų nelaisvę.

Leitenantas Simon Baytala (iš Niu Džersio) – lakūnas, už nuopelnus Europos frontuose apdovanotas Oro medaliu su 2 ąžuolo lapais.

Leitenantas Stephen V. Biežis (iš Ilinojaus) – dingo be žinios skrendant bombonešiu B-26 virš Vokietijos. JAV lietuvių gydytojų sąjungos steigėjo ir pirmininko dr. Stepono Biežio sūnus.

Leitenantas Joseph Burdulis (iš Niu Džersio) – bombonešio navigatorius, už nuopelnus oro misijose virš Europos apdovanotas Oro medaliu su 4 ąžuolo lapais.

Leitenantas Joseph Burkauskas (iš Konektikuto) – bombonešio navigatorius, 17 kartų dalyvavo Vokietijos bombardavime. 1943 m. per oro misiją dingo be žinios.

Leitenantas Edward Burtsavage (iš Pensilvanijos) – bombonešio navigatorius. Atliko 23 oro misijas virš Vokietijos, apdovanotas Oro medaliu.

Leitenantas George Černiauskas (iš Niu Jorko) – per 3 metus kare prieš japonus atliko 53 oro misijas. Žuvo 1945 m. vasario 23 d.

Leitenantas Bernard Chubet (iš Masačiusetso) – atliko virš 30 Vokietijos bombardavimų.

Kapitonas Albert P. Cunys (iš Masačiusetso) – atliko 66 oro misijas virš Vokietijos.

Leitenantas Alexander Darbutas (iš Pensilvanijos) – lakūnas, už kovas Vokietijos oro erdvėje apdovanotas „Distinguished Flying Cross“.

Leitenantas Gerald Getchonis (iš Pensilvanijos) – laivyno lakūnas–navigatorius, tarnavo Filipinų salose, apdovanotas Oro medaliu su 4 ąžuolo lapais.

Leitenantas Edward Globis (iš Ilinojaus) – bombonešio pilotas, 1944 m. žuvo bombarduojant Vokietiją. Lietuvių aeroklubo Čikagoje narys.

Leitenantas Gerald F. Jankauskas – atliko daugiau kaip 600 valandų skrydžių iš bazės Indijoje, apdovanotas Oro medaliu.

Leitenantas Ronaldas Janušonis (iš Masačiusetso) – žuvo 1944 m.

Leitenantas Jonas R. Jonaitis (iš Ilinojaus) – 1944 m. žuvo virš Vokietijos.

Leitenantas John F. Kapčius (iš Masačiusetso) – pasižymėjo oro kovose virš Kinijos ir Šiaurės Atlanto, apdovanotas Oro medaliu.

Leitenantas Richard Kėkštas (iš Ilinojaus) – apdovanotas Oro medaliu su 4 ąžuolo lapais. 1944 m. žuvo bombarduojant Romą.

Majoras Edmundas L. Ketvirtis (iš Masačiusetso) – bombonešių eskadrilės vadas, daug skraidęs bombarduojant Vokietiją, apdovanotas įvairiais žymenimis. Vėliau tapo Amerikos Lietuvių piliečių draugijos pirmininku.

Leitenantas Leonard Klikūnas (iš Ilinojaus) – bombonešio navigatorius, dalyvavo virš 50 misijų Europoje.

Leitenantas Alfred Krasnickas (iš Konektikuto) – 1943 m. žuvo bombarduojant japonus.

Leitenantas Peter Krasnauskas (iš Ilinojaus) – 1944 m. žuvo Anglijoje.

Leitenantas Vincas Kučinskas (iš Masačiusetso) – misijos metu virš Vokietijos dingo be žinios.

Leitenantas Laurence A. Lauraitis (iš Ilinojaus) – laivyno lakūnas, savo lėktuvu sugebėjęs išgelbėti skęstančius jūreivius ir už tai  apdovanotas Oro medaliu.

Leitenantas Walter Lekis (iš Ilinojaus) – bombonešio pilotas, atliko 36 oro misijas Europoje.

Leitenantas Clarence Lipsky (iš Niu Jorko) – 340-osios bombonešių eskadrilės pilotas. Jis 1942 m. tapo pirmąja dieninų sąjungininkų antskydžių virš Vokietijos auka: C. Lipsky buvo pirmo vokiečių numušto B-17 „Flying Fortress“ pilotu.

„Skraidanti tvirtovė“ – Boeing B-17 – tuo metu buvo vienintelis lėktuvas, savo ginkluote ir skrydžio aukščiu galintis dienos metu sėkmingai vykdyti Vokietijos bombardavimus. Daugybė tokių amerikietiškų lėktuvų ir jų ekipažų buvo permesti kovai į Europą. Kasdien iš antskrydžių jų negrįždavo dešimtimis. Bombonešių ekipažų amžiaus vidurkis tesudarė vos 23-25 metus.


Kapitonas Al Lukas (iš Ilinojaus) – karo pradžioje tarnavo britų aviacijoje, nuo 1942 m. perėjo į amerikiečių karo aviaciją, nuo 1944 m. kovojo Ramiajame vandenyne naktiniu naikintuvu P-61.

P-61 pilotai dažnai mokėsi štai tokiais Floridoje dislokuotos 348-osios eskadrilės lėktuvais P-70 (nuotraukos autorius – Al Lukas)


Leitenantas William P. Malaskis (Mikalauskas) (iš Pensilvanijos) – lakūnas, 1942 m. žuvo lėktuvo avarijoje, Floridoje.

Leitenantas Franck Maleckas (iš Mičigano) – bombonešio „Liberator“ navigatorius. Jo B-24 nukritus į jūrą prie Choiseul salos Ramiajame vandenyne, išplaukė 15 mylių į krantą ir 35 dienas išgyveno džiunglėse, kol JAV lėktuvas jį išgelbėjo. Savo istoriją Maleckas aprašė biografinėje knygoje „One 11 Millionth of a War“.

F. Malecko knygos viršelis


Leitenantas Edward J. Maslowski (iš Pensilvanijos) – 1944 m. numušus jo lėktuvą virš Prancūzijos, pateko į vokiečių nelaisvę. Apdovanotas Oro medaliu.

Leitenantas Peter P. Masonis (iš Konektikuto) –  bombonešio B-24 „Liberator“ bombardierius, apdovanotas Oro medaliu.

Leitenantas Franck Matukitis (iš Pensilvanijos) – B-17 „Flying Fotress“ pilotas, dalyvavęs daugelyje sėkmingų oro misijų Europoje, apdovanotas „Distinguished Flying Cross“ ir Oro medaliu su 3 ąžuolo lapais.

Leitenantas Claude Meconis (iš Mičigano) – iš bazės D. Britanijoje atliko virš 30 misijų. Apdovanotas „Distinguished Flying Cross“ ir Oro medaliu.

Leitenantas Lawrence L. Mellas (iš Pensilvanijos) – bombonešio Liberator „Dirty Nell" lakūnas, daug kartų bombardavo japonų okupuotas salas Ramiajame vandenyne. Apdovanotas Oro medaliu su ąžuolo lapais.

Leitenantas Kenneth E. Mikalauskas (iš Konektikuto) – naikintuvo P - 51 „Mustang“ pilotas, atlikęs virš 60 oro misijų, apdovanotas Oro medaliu su 6 ąžuolo lapais.

Vitalius Mičiūnas (iš Konektikuto) – žuvo 1943 m. apmokymo metu.

Ensignas Kazimer Neverdauskas (iš Masačiusetso) – laivyno pilotas, kartu su kitu lakūnu nuskandinęs 2 japonų laivus, dar 2 padegęs, numušęs 2 japonų lėktuvus.

Leitenantas Edward Palaskis (Palangiškis) (iš Ilinojaus) – bombonešio pilotas. 1945 m. žuvo virš Italijos.

Leitenantas Algirdas Pavilonis (iš Niu Jorko) – lakūnas, atlikęs virš 80 misijų prieš vokiečius.

Kapitonas Bruno Peters (Petraitis) (iš Mičigano) – pasižymėjęs naikintuvo pilotas, atlikęs virš 60 sėkmingų misijų prieš vokiečius.

Kapitonas Joe Petronis (iš Niu Džersio) – atliko 51 bombardavimo misiją prieš japonus. Apdovanotas „Distinguished Flying Cross“ ir Oro medaliu.

Leitenantas Joseph Putrius (iš Masačiusetso) – B-24 navigatorius, atliko daug sėkmingų misijų Afrikoje ir Europoje. 1944-ųjų vasario 25 d. virš Vokietijos dingo be žinios kartu su kitais įgulos nariais.

Kapitonas Frank Radzukynas (iš Masačiusetso) – naikintuvo pilotas Ramiajame vandenyne. Savo lėktuvą pavadino „Perkūnu“. Numušė kelis priešo lėktuvus. Perkeltas į Europą, tapo tuo lakūnu, kuris 1945-ųjų balandžio 25 d. rytą, 11.16 val. numetė paskutines bombas ant „Škodos“ amunicijos fabriko Pilzene. Tuo Europos bombardavimas buvo baigtas.

Kapitonas John F. Rodzanskas (iš Pensilvanijos) – lėktuvų grupės vadas, nuskandino vieną japonų kreiserį ir apgadino kelis kitus. Už nuopelnus apdovanotas „Distinguished Flying Cross“, Sidabro Žvaigžde ir Oro medaliu.

Leitenantas Charles Rudauskas (iš Ilinojaus) – lakūnas, bombonešio B - 29 įgulos narys, 1945 m. kovą žuvo lėktuvo avarijoje Niu Meksiko valstijoje.

Leitenantas Albert Salnoris (iš Pensilvanijos) – 1943 m. žuvo lėktuvo avarijoje Šiaurės Karolinoje.

Kapitonas Edward A. Schultz (iš Pensilvanijos) – advokatas, tapęs lakūnu ir dalyvavęs Afrikos ir Europos karo veiksmuose.

Kapitonas Edward A. Silks (Šilkas) (iš Konektikuto) – lėktuvų inžinierius, apdovanotas Bronzos medaliu už nuopelnus Rytų ir Viduržemio frontuose.

Leitenantas Albert C. Šimkūnas (iš Pensilvanijos) – atakuodamas japonų karo laivą buvo pašautas, kito JAV lėktuvo išgelbėtas iš vandens.

Leitenantas William A. Skurskis (iš Pensilvanijos) – bombonešio B-24 „Liberator“ pilotas, už pasižymėjimus Italijoje apdovanotas Oro medaliu.

Kapitonas George Svereika (iš Ilinojaus) – 1945-ųjų balandį žuvo lėktuvo avarijoje Arizonoje.

Kapitonas Tadas J. Spelius (iš Konektikuto) – naktinio naikintuvo P-61 lakūnas (422-oji eskadrilė), iš Anglijos atliko virš 50 misijų prieš vokiečius, pasižymėjo kovoje prieš vokiečių slaptąjį ginklą – raketas „V-2“. Apdovanotas Oro medaliu su 7 ąžuolo lapais.

Leitenantas Edward Šimkus (iš Ilinojaus) – žuvo Gvinėjoje 1944 m.

Ensignas Bruno Sterbis (iš Ilinojaus) – laivyno lakūnas, žuvo 1943 m.

Leitenantas Joseph Styles (Stoškus) (iš Masačiusetso) – laivyno lakūnas, 1943 m. žuvo aviakatastrofoje Kalifornijos valstijoje.

Kapitonas John Urban (iš Masačiusetso) – Afrikos fronte numušė 2 vokiečių lėktuvus.

Leitenantas Alfonse Umbras (iš Oregono) – atliko 60 misijų prieš japonus Ramiajame vandenyne.

Leitenantas Juozas Vaičkus (iš Viskonsino) – 1944 m. po priverstinio B-17 bombonešio nusileidimo pateko į vokiečių nelaisvę.

Leitenantas James A. Verinis (iš Konektikuto) – įžymaus B-17, vardu „Memphis Belle“, antrasis pilotas. Lėktuvo įgula tiek pasižymėjo karo veiksmuose, kad vėliau apie juos sukurti net 2 meniniai filmai, o pats lėktuvas išsaugotas ir eksponuojamas JAV Karinių oro pajėgų nacionaliniame muziejuje, Ohajo valstijoje.

„Memphis Belle“ ekipažas Anglijoje po sėkmingos 25-osios misijos. J. Verinis - ketvirtas iš kairės


Leitenantas J. W. Vilčiauskas (iš Ilinojaus) – 1944 m. žuvo bombonešio avarijoje.

Leitenantas Joseph Walen (Valentukevičius) – 1943 m. žuvo lėktuvo avarijoje Vašingtono valstijoje.

Leitenantas Edward Walker (Vaičekauskas) (iš Vakarų Virdžinijos) – 1940 m. baigė West Point karo akademiją, 1942 m. žuvo aviakatastrofoje Pensilvanijos valstijoje.

Leitenantas Chester J. Wirtel (iš Ilinojaus) – skrydžių instruktorius, žuvo 1944 m. Misurio valstijoje, mokydamas oro kadetą, kuris išsigelbėjo parašiutu.

Kapitonas Alex Yankaskas (Jankauskas) (iš Konektikuto) – oro mūšiuose prieš vokiečius Viduržemio jūroje numušė 2 ar 3 priešo lėktuvus. Apdovanotas Oro medaliu su keliais ąžuolo lapais.

Leitenantas Anthony Yenalavage (iš Pensilvanijos) – B-24 bombardierius, atliko 28 misijas Viduržemio jūros srityje, apdovanotas „Distinguished Flying Cross“ su ąžuolo lapais, britų „Distinguished Flying Cross“, Oro medaliu su 3 ąžuolo lapais. Ypatingo dėmesio jis susilaukė 1943-ųjų lapkrityje: jo ekipažui dalyvaujant antskrydyje prieš vokiečių povandeninių laivų bazes Lamanše, jų „Liberator“ buvo apšaudytas, pirmasis ir antrasis pilotas sunkiai sužeisti. Lėktuvo šturvalą perėmęs bombardierius (kuris iki tol nebuvo valdęs didelio keturmotorio lėktuvo), pasinaudodamas tik sunkiai sužeisto piloto patarimais, sugebėjo lėktuvą parvairuoti į Angliją ir saugiai nutupdyti. A. Yenalavage žuvo lėktuvo katastrofoje Alabamos valstijoje 1945-ųjų lapkritį.

 

Anthony Yenalavage (gettyimages.com nuotr.)


Leitenantas Robert D. Yuška (iš Ilinojaus) – B-29 pilotas, paskutinę misiją Ramiojo vandenyno fronte atlikęs naktį  iš 1945-ųjų rugpjūčio 14-os į 15-ąją, kuomet Japonija kapituliavo ir II pasaulinis karas visiškai baigėsi.

Leitenantas Victor A. Yuška (iš Ilinojaus) – lakūnas, atlikęs 50 misijų N. Gvinėjos srityje, apdovanotas „Distinguished Flying Cross“ ir Oro medaliu su ąžuolo lapais.

Leitenantas Joseph D. Yashkas (iš Pensilvanijos) – bombonešio bombardierius, apdovanotas Oro medaliu.

Leitenantas Anthony A. Yukna (iš Masačiusetso) – laivyno lakūnas, Ramiajame vandenyne atliko 40 misijų, apdovanotas Oro Laivyno medaliu.

Leitenantas Anthony Zaldonis (iš Pensilvanijos) – lakūnas, apdovanotas Oro medaliu, „Distinguished Flying Cross“ ir kitais žymenimis.

Kapitonas Vincent R. Zdanzukas (iš Konektikuto) – Ramiojo vandenyno fronte atliko 51 bombardavimo misiją. Apdovanotas Oro medaliu su 8 ąžuolo lapais ir „Distinguished Flying Cross“.

JAV karo lakūnų sąraše – ir daugelis kitų lietuviškų pavardžių: Algirdas Akylaitis, Joseph Aleksiūnas, George C. Alexander, Frank Arlauskas, Jonas Balchunas, Baltrušaitis, Francis F. Barzilauskas, Robert Balevičius, John Bendoraitis, Jonas Bogdanas, Edward Brazauskas, A. Bučinskas, Frank Bučinskas, Cevinskas, Joseph J. Chapas, John Dering, Vincent Dering, Peter Dobilas, James S. Gialelis, George Guogas, Richard Gussen, Jonas Jankus-Jankauskas, Al Janulis, Elmer A. Juozaitis, William Kablick, Alex T. Kačiusis, Walter W. Kalašinskas, Frank J. Kalinauski, Paul Kaminskas, Alex Karanauskas, Vincent S. Kaszeta, L. A. Karauskas, Gediminas Kupris, William Kuslikis, Stasys Linkevičius, Mainionis Joseph Markelionis, Peter G. Medonis, Al Norvay (Norvilas, užsitarnavęs iki generolo laipsnio), Alexander Navickas, Edward Olson (Ališauskas), Bruno Oškinis, B. Palaima, William Paulauskas, generolas leitenantas Alfonsas Pečiulis, Petroshius, Jonas Romanas, Peter Rubinas, Ben Ruzgis, Vincent Sakevičius, Paul J. Šaltenis, Robert Swede-Švedas, Casimir Stanton, John Šimutis, John P. Stanievich, Albert Stravinskas, C. Stulgaitis, Charles Tauga, John Vilkas, Peter J. Wabalas, Vincent Warkala, Edmund Valukevičius, Joseph Yuravich, Henry Yuskevich, Phillip Zanauskas, Joseph Zink-Zenkevičius, Junius J. Zolp, Robert C. Zakaitis, Peter Zienius, V. Žilinskas.

Visiems jiems – žinomiems ir nežinomiems – šiandien mūsų pagarba.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!