Naujienos

Sėkmė prasideda namuose

15/05/2013
family love

Šiandien, gegužės 15-tą minima Tarptautinė šeimos diena. Šeima – tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios vientisumo priklauso visos didelės visuomenės saugumas. (F. Adleris)

Tarptautinė šeimos diena švenčiama nuo 1994 metų, Generalinės Jungtinių Tautų Asamblėjos (1993 m. rugsėjo 20 d.) sprendimu. Šios dienos tikslas – atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose.
Šeima – tai natūrali socialinė sistema su savomis ištobulintomis taisyklėmis, paskirstytais šeimos nariams vaidmenimis, galinga valdymo struktūra, painiomis slapto ir atviro tarpusavio bendravimo formomis, ištobulintais derybų ir problemų sprendimo būdais, leidžiančiais efektyviai spręsti įvairias užduotis. Šios mikrokultūros nariai susiję giliais ir daugiasluoksniais ryšiais, susiformavusiais bendros istorijos, išorinio pasaulio suvokimo ir bendro tikslo pagrindu. Tokioje sistemoje individus sieja stiprūs ilgalaikiai abipusiai ryšiai ir įsipareigojimai, kurių intensyvumas, bėgant laikui, gali kisti, bet vis dėlto išlieka visą šeimos gyvenimą.

Patenkama į šią organizaciją tik gimimo, įvaikinimo ar vedybų atveju. Šeima priima naujus narius į savo tarpą, moko juos. Nors ir tapę vėliau autonomiški ir nebegyvendami po bendru stogu, šeimos įtaką jie jaučia visą gyvenimą. Ji tokia stipri, kad išlieka, nepaisant nei didelių šeimos narius skiriančių atstumų, nei vieno iš narių mirties.


Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima – kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje ji yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą.
Šeima didelės įtakos žmogaus formavimuisi turi jau ankstyvaisiais vaiko gyvenimo mėnesiais, metais. Šeima įdiegia žinių troškimą, dvasines vertybes, kultūros supratimą. Itin svarbi šeimos funkcija – kultūros vertybių perdavimas iš kartos į kartą.

Tiesa, pastaruoju metu atsiranda vis daugiau pagalbos centrų šeimoms. Tai liudija, kad šeimos šiuo metu išgyvena gilią krizę. Pripažįstama, kad žmonių moralinės nuostatos dabar itin susilpnėjo. Šeimose dažni barniai, muštynės.

 


Mūsų projekte taip pat dalyvauja žmonės, padedantys išsaugoti ar surasti ŠEIMĄ, mokantys gyventi, netekus artimųjų, prie savo didelės širdies glaudžiantys svetimus vaikus, tapusius savais. Tai:

 

Zigmas Giedrimas – viešosios įstaigos „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ vadovas, socialinis pedagogas. Jis yra sukaupęs didelę darbo ir asmeninę patirtį rengiant globėjus ir įtėvius, stengiasi, kad kuo daugiau vaikų ne patektų į globos namus, o surastų naują šeimą. Z. Gedrimo įkurta organizacija rengia ir konsultuoja globėjus ir įtėvius, organizuoja šeimų savipagalbos grupes, konsultuoja nuo smurto nukentėjusių vaikų ir paauglių šeimas, skatina nepasiturinčių šeimų bendravimą ir kt.

 

Elegijus Bukaitis – Lietuvos našlaičių brolijos (LNB) pirmininkas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos narys, Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris choreografas. Pats patyrė sunkią pokario našlaičio dalią, todėl nuo 1996 m. be jokio materialaus atlygio vadovaudamas Našlaičių brolijai visokeriopai stengiasi padėti kitiems likimo nuskriaustiesiems.

 

Kunigas Hermanas Jonas Šulcas SDB – Kunigas, vienuolis salezietis (SDB), nepailstantis katalikų misionierius Afrikoje. Nuo 1978 m. užsiima misionieriška veikla Ruandoje: įkūrė amatų mokyklas neturtingiems vaikams, teikė medicininę pagalbą. 1994 m. Ruandoje kilus genčių karui dauguma jo auklėtinių buvo išžudyti, o pats kunigas – persekiojamas ir nuo mirties išgelbėtas JT karių. Vos po poros mėnesių H. Šulcas grįžo atgal į Ruandą, surinko našlaičius vaikus, atstatė Jaunimo sodybą, atkūrė amatų mokyklas, o 2002 m. – įkūrė ir gimnaziją, kurią lanko 400 vaikų. Misionierius nepamiršta ir savo tėvynės, dažnai čia lankosi. Atgavęs tėviškės žemę Kėkštuose (Kretingos raj.), įsteigė ten Jaunimo sodybą vietiniams ir Kalotės sąvartyno vaikams. Į vasaros stovyklas Kėkštuose susirenka daug jaunimo iš užsienio, kunigas atsiveža ir savo globotinių iš Ruandos.

 

Algimantas Liaudaitis – ne tik Viešvilės vaikų globos namų direktorius, neformaliojo ugdymo pedagogas, Lietuvos vaikų globos įstaigų direktorių asociacijos prezidentas, Vaiko gerovės komiteto prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narys, bet ir žmogus, kuris pats su žmona prieš 10 metų į savo šeimą paėmė ir užaugino du be tėvų globos likusius berniukus. Mokytojas sako: „Gal kertu šaką, ant kurios sėdžiu pats, bet manau, kad įstaigų, kuriose globojami vaikai, neturėtų būti. Pirmiausia reikia dirbti su šeimomis, spręsti, kaip būtų galima pakeisti dabartinę situaciją.“

 

Geriausi dalykai, nutinkantys jums, ir geriausia, ką padarote jūs, atliekama „dėl meilės“. Štai kodėl sakau, kad geri santykiai šeimoje paskatina jus aukštesniems sėkmės lygiams. Sėkmė iš tiesų prasideda namuose. (Zigas Ziglaras).


comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!