Visuomenės veikėjai - Zigmas Giedrimas

172
giedrimas1

Zigmas Giedrimas

Viešosios įstaigos „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ vadovas, socialinis pedagogas.

Yra sukaupęs didelę darbo ir asmeninę patirtį rengiant globėjus ir įtėvius. Jis stengiasi, kad kuo daugiau vaikų ne patenktų į globos namus, o surastų naują šeimą. 

Z. Giedrimo įkurtos viešosios įstaigos „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ tikslas – mažinti socialinę atskirtį, padėti sukurti visas sąlygas vaikui gyventi šeimoje ir jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu. Organizacija rengia ir konsultuoja globėjus ir įtėvius, organizuoja šeimų savipagalbos grupes, konsultuoja nuo smurto nukentėjusių vaikų ir paauglių šeimas, skatina nepasiturinčių šeimų bendravimą ir kt. Organizacijos veikla vykdoma Vilniaus mieste ir Širvintų, Trakų, Šalčininkų, Vilniaus rajonuose. Kasmet rengia vaikų vasaros poilsio ir edukacines stovyklas, ieško rėmėjų (akcija „Pasidalinkime vasaros nuotykiu su visais paaugliais“), padedančių pailsėti nepasiturinčių šeimų vaikams. Į savanorišką socialinę veiklą įtraukia ir jaunimą. 

 

Kita veikla

Socialinės komunikacijos instituto (SKT) dėstytojas

Globėjų ir įtėvių rengimo programos (PRIDE) mokytojas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!