Naujienos

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius
04/01/2018

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis
04/01/2018

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas
04/01/2018

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.

Lietuvą atkūrę vyrai (17). Kazimieras Steponas Šaulys
04/01/2018

KazimierasSteponasSaulys Žemaitis, prelatas, VDU bažnytinės teisės profesorius, Žemaičių (vėliau – Kauno) vyskupo sekretoriumi dirbęs daugiau kaip 30 metų.

Lietuvą atkūrę vyrai (16). Jurgis Šaulys
04/01/2018

JurgisSaulys Ekonomistas, diplomatas, pirmasis Lietuvos ambasadorius Vokietijoje.

Lietuvą atkūrę vyrai (15). Jonas Vailokaitis
04/01/2018

800px JonasVailokaitis Finansininkas, "Ūkio banko", akcinių bendrovių "Maistas", Lietūkis", "Cukrus", "Urmas", "Metalas", "Palemonas" savininkas, turtingiausias tarpukario Lietuvos žmogus.

Lietuvą atkūrę vyrai (14). Aleksandras Stulginskis
04/01/2018

AleksandrasStulginskis Lietuvos Respublikos prezidentas, agronomas. Iškentėjęs tremtį Sibire grįžo į Lietuvą, mirė vėliausiai iš visų Nepriklausomybės Akto signatarų.

Lietuvą atkūrę vyrai (13). Justinas Staugaitis
04/01/2018

JustinasStaugaitis Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas, Lietuvos Seimo pirmininkas, 17 knygų ir daugiau kaip 350 straipsnių autorius.

Lietuvą atkūrę vyrai (12). Jonas Smilgevičius
04/01/2018

JonasSmilgevicius Žemaitis bajoras, ekonomistas, bankininkas, vieno pažangiausių to meto Lietuvos ūkių savininkas.

Lietuvą atkūrę vyrai (11). Antanas Smetona
04/01/2018

smet410x500 Lietuvos prezidentas, vienas iškiliausių tarpukario valstybės ir visuomenės veikėjų. Paslaptingomis aplinkybėmis žuvo Klivlende (JAV).

Siūlyk kandidatą!