Naujienos

Lietuvą atkūrę vyrai (10). Alfonsas Petrulis
04/01/2018

AlfonsasPetrulis Kunigas, švietėjas, lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas.

Lietuvą atkūrę vyrai (9). Stanislovas Narutavičius
04/01/2018

StanislovasNarutavicius Žemaitis bajoras, teisininkas, pirmojo Lenkijos prezidento Gabrieliaus Narutavičiaus, nužudyto vos savaitė po išrinkimo, brolis.

Lietuvą atkūrę vyrai (8). Vladas Mironas
04/01/2018

vladasmironas Kunigas, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas, Ministras Pirmininkas, mirė Vladimiro kalėjime.

Lietuvą atkūrę vyrai (7). Donatas Malinauskas
04/01/2018

LLTI MB apl 154 inv 954 Agronomas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, bajoras, pasirinkęs lietuvybės kelią.

Lietuvą atkūrę vyrai (6). Petras Klimas
04/01/2018

PetrasKlimas Teisininkas, Lietuvos diplomatijos krikštatėvis, keturis kartus patyręs politines represijas, kalintas ir Gestapo, ir sovietų.

Lietuvą atkūrę vyrai (5). Steponas Kairys
04/01/2018

KairysSteponas Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų, inžinierius, padėjęs parengti Nepriklausomybės Akto tekstą, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas.

Lietuvą atkūrę vyrai (4). Pranas Dovydaitis
04/01/2018

PranasDovydaitis Signataras, Ministras pirmininkas, ateitininkų sąjungos vadovas, už atvirą nuomonės reiškimą smetoninės valdžios uždarytas į kalėjimą ir nušalintas nuo profesoriavimo universitete, sovietų sušaudytas Rusijoje.

Lietuvą atkūrę vyrai (3). Kazys Bizauskas
04/01/2018

KazimierasBizauskas Kazys Bizauskas - jauniausias Nepriklausomybės Akto signataras. 1918-siais jam buvo vos dvidešimt ketveri.

Lietuvą atkūrę vyrai (2). Mykolas Biržiška
04/01/2018

MykolasBirika Mykolas Biržiška: lietuvių literatūros istorikas, kuris iki dvidešimties metų nemokėjo lietuvių kalbos, Lietuvos universiteto rektorius, žemaitis, kurį už meilę Vilniui lenkų okupacinė valdžia nuteisė myriop.

Lietuvą atkūrę vyrai (1). Saliamonas Banaitis
04/01/2018

SaliamonasBanaitis Vasario 16-osios akto signatarai. Ką žinome apie juos? Prisiminkime Saliamoną Banaitį.

Siūlyk kandidatą!