Dvasininkai - Br. kunigas Gediminas Numgaudis OFM

numgaudisZenekosnuotr

Br. kunigas Gediminas Numgaudis OFM

Vienuolis pranciškonas (OFM), „Susitaikymo sodybos“ Pakutuvėnuose (Plungės r.), kurioje prieglobstį randa sveikstantys narkomanai, įkūrėjas, žymus pamokslininkas.

 

(Zenekos nuotr.)

Gimė 1964 m. Kretingoje. Jaunystėje dalyvavo pogrindinės „Eucharistijos bičiulių“ organizacijos veikloje. 1994 m. baigė studijas Telšių kunigų seminarijoje. 2001 m. sausio mėn. paskirtas atsakingu už evangelizaciją Telšių vyskupijoje, tuo pat metu pranciškonų Kurijos paskirtas provincijos misijų ir evangelizacijų sekretoriumi.
1995 m. brolio Gedimino vadovaujami pranciškonai išsinuomavo žemę prie apleistos Pakutuvėnų bažnytėlės Plungės rajone ir ėmėsi steigti reabilitacinę „Susitaikymo sodybą“, kurioje gyvena sveikstančių narkomanų bendruomenė. Čia nuolat gyvena 5-6 žmonės, sveikstantys nuo įvairių priklausomybių. Bendruomenėje stengiamasi gyventi krikščioniškais principais paremtą bendruomeninį gyvenimą, laikomasi vienuolynui būdingos dienotvarkės, daug meldžiamasi. Pakutuvėnuose kasmet taip pat rengiamos katalikiškos vasaros stovyklos šeimoms, į kurias susirenka daugiau kaip 300 žmonių, stovyklos nuo priklausomybių kenčiantiems žmonėms, meno festivaliai.
Prieš keletą metų brolis Gediminas vadovavimą bendruomenei perleido vienuolėms (Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitėms), o pats šiuo metu dirba Pakutuvėnų vienuolyno vyresniuoju bei Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoju, daug pamokslauja.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!