Visuomenės veikėjai

2010 m. atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojai tampa vis pasyvesni – net 73 proc. šalies gyventojų teigia neužsiimantys jokia visuomenine ar bendruomenės veikla. Tačiau tikrai nesame kitų bėdoms abejinga, egoistiška, kilniems darbams nelinkusi tauta.
Turime gerų ketinimų, o juos realizuoti dažniausiai padeda mūsų visuomenininkai – kitų labui be atlygio triūsiantys, savo laisvalaikį, lėšas ir sveikatą aukojantys žmonės, į kuriuos dažnai žiūrime kaip į „baltas varnas“. Nors jų būrys ir negausus, mes juos turime ir jie dirba: remia stokojančius, grąžina lietuvius į Lietuvą, gelbsti į laiko užmarštį pranykstančios mūsų šlovingos istorijos puslapius, ugdo pilietiškumą ir tautiškumą, skatina savanorystę. Pažinkime juos ir atiduokime jiems pelnytą pagarbą.

Alma Adamkienė

Lietuvių filantropė, visuomenės veikėja, Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo įkūrėja (1999 m.). LR Prezidento Valdo Adamkaus žmona, buvusi pirmoji šalies dama. 


Skaityti daugiau >>

Vesta Auškalnienė

Didžiausios Lietuvoje savanoriškos gyvūnų globos organizacijos „Lesė“ įkūrėja ir vadovė. 


Skaityti daugiau >>

Raimundas Daubaras

Verslininkas, buriuotojas. „Ambersail“ klubo įkūrėjas, Tūkstantmečio odisėjos sumanytojas.

 


Skaityti daugiau >>

Rasa Dičpetrienė

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė sekretorė.

 


Skaityti daugiau >>

Eglė Grėbliauskaitė-Tursienė

Socialinio projekto „PATS” ambasadorė, modelis, verslininkė, tapytoja.

 


Skaityti daugiau >>

Valentinas Grumbinas

Aktyvus pilietinių iniciatyvų kūrėjas.

 


Skaityti daugiau >>

Ona Gustienė

Nevyriausybinės organizacijos „Dingusių žmonių šeimų paramos centro“ (DŽŠPC) įkūrėja ir centro Tarybos pirmininkė.

 


Skaityti daugiau >>

Algimantas Jucevičius

Lietuvos keliautojas, orientacininkas. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ generalinis sekretorius, Vilniaus keliautojų klubo pirmininkas.

 


Skaityti daugiau >>

Doc. Zita Kelmickaitė

Etnomuzikologė, televizijos, radijo laidų ir renginių vedėja, Lietuvos kultūros ir Vilniaus miesto savivaldybės veikėja.

 


Skaityti daugiau >>

Dainius Kepenis

Palangos sveikatos mokyklos vadovas, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, LR Seimo sveikatos komiteto ekspertas.Skaityti daugiau >>

Aušra Lasauskaitė

Kūrybinių teatrinių stovyklų „Lietuvos Atgaja“ steigėja, labdaros fondo „Vienybė“ direktorė.

 


Skaityti daugiau >>

Arnas Marcinkus

Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ direktorius, projekto „Misija Sibiras“ koordinatorius.

 


Skaityti daugiau >>

Ramunė Mereckienė

Aktyvi socialinių partnerystės tinklų steigėja ir puoselėtoja.

VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“ vykdančioji direktorė.


Skaityti daugiau >>

Edita Mildažytė

Lietuvos žurnalistė, publicistė, TV laidų vedėja, prodiuserė, TV laidos „Bėdų turgus“ vedėja, labdaros ir paramos fondo „Bėdų turgus“ vadovė.

 


Skaityti daugiau >>

Nijolė Oželytė

Aktorė, Nepriklausomybės akto signatarė. 


Skaityti daugiau >>

Ilona Reklaitytė-Mezenceva

Beglobių gyvūnų organizacijos „SOS gyvūnai" įkūrėja ir vadovė, veterinarijos felčerė.


Skaityti daugiau >>

Karolis Sargūnas

Viešosios įstaigos „Mes darom“ direktorius. 

 


Skaityti daugiau >>

Kostas Rimantas Šukevičius

Fotomenininkas, visuomenės veikėjas.


Skaityti daugiau >>

Irena Vasinauskaitė-Končiuvienė

Žurnalistė, kraštotyrininkė, Šiaulių miesto Sąjūdžio pirmeivių klubo pirmininkė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narė, buvusi Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių Tarybos atsakingoji sekretorė.

 


Skaityti daugiau >>

Audrys Antanaitis

Žurnalistas, literatūrologas, radijo stoties „Laisvoji banga“ žurnalistų tarybos vadovas, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas.

Pirmųjų lietuvių bendruomenių buvusioje Tarybų Sąjungoje organizatorius.


Skaityti daugiau >>
187

Edmundas Atkočiūnas

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ vadovas, poetas, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas asistentas.

Pats keletą metų buvęs savanoriškoje emigracijoje ir grįžęs į Lietuvą, skatina lietuvius iš užsienio sugrįžti namo, padeda grįžusiems integruotis į visuomenę, išgyventi adaptacijos procesus. 


Skaityti daugiau >>
179

Elegijus Bukaitis

Lietuvos našlaičių brolijos (LNB) pirmininkas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos narys, Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris choreografas.

Pats patyrė sunkią pokario našlaičio dalią, todėl nuo 1996 m. be jokio materialaus atlygio vadovaudamas Našlaičių brolijai visokeriopai stengiasi padėti kitiems likimo nuskriaustiesiems. Po II pasaulinio karo Lietuvoje našlaičių buvo 5,5 tūkstančio, šiandien jų yra beveik 78 tūkstančiai. Daugeliui iš jų reikia tiek finansinės, tiek moralinės paramos. 


Skaityti daugiau >>
190

Zigmas Giedrimas

Viešosios įstaigos „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ vadovas, socialinis pedagogas.

Yra sukaupęs didelę darbo ir asmeninę patirtį rengiant globėjus ir įtėvius. Jis stengiasi, kad kuo daugiau vaikų ne patenktų į globos namus, o surastų naują šeimą. 


Skaityti daugiau >>
172

Rimantas Antanas Kviklys

Miškininkas, literatas, publicistas. Buvęs ilgametis Kretingos miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkas.

Savo gyvenimą pašventęs Lietuvos miškams, nuo 1959 m. metų prižiūri, saugo ir puoselėja Šventosios girininkijos miškus. Jis – sumanus ir išradingas miškininkas, sėkmingai kovojęs už pajūrio miškų ekologijos išsaugojimą.


Skaityti daugiau >>
205

Tadas Langaitis

Lietuvos visuomenės veikėjas, įvairių nevyriausybinių organizacijų steigėjas, rėmėjas ir valdybų narys, rizikos kapitalo investuotojas ir finansininkas.

Tai aktyvus visuomenės gerovės veiklos puoselėtojas, pilietinės akcijos „Darom“, iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ ir kitų visuomeninių projektų sumanytojas, žmogus tikintis, kad Lietuvoje situaciją galima pakeisti, ugdant bendruomeniškumą ir solidarumą, pradėjus nuo savo kiemo, integruojant lietuvius, gyvenančius skirtingose šalyse ir žemynuose, į bendrą Globalios Lietuvos visuomenę, ugdant toleranciją kitokiems žmonėms ir kitokioms idėjoms, galimoms klaidoms ir nesėkmėms.


Skaityti daugiau >>
191

Grasilda Makarevičienė

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė. 

Kartu su savo komanda ir pagalbininkais rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių užimtumu, padeda spręsti jų problemas.


Skaityti daugiau >>
195

Jūratė Šeduikienė

Moterų informacijos centro vadovė.

Savo veikla siekia, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose. Stengiasi gerinti moterų padėtį viešajame ir privačiame gyvenime bei tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką. Šviečia ir informuoja visuomenę lyčių lygybės klausimais.


Skaityti daugiau >>
138

Joana Šimanauskienė

Neįgaliųjų bendrijos „Viltis“, vienijančios narius su protine ir fizine negalia, pirmininkė, bendruomenės centro „Vilties pavasaris“ steigėja.

Aktyvi kovotoja už neįgaliųjų teises padeda neįgaliesiems integruotis į visuomenę, išreikšti save įvairiose srityse, rūpinasi lėšomis neįgaliųjų paramai.


Skaityti daugiau >>
204

Lilija-Henrika Vasiliauskienė

Vilniaus moterų namų Krizių centro direktorė, psichologė psichoterapeutė.

Viena iš moterų judėjimo Lietuvoje pradininkių. Ji yra keleto tarptautinių darbo grupių, sprendžiančių moterų pažangos ir smurto prieš moteris įveikimo klausimus, narė. Buvo viena iš jau sėkmingai veikiančio Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo iniciatorių ir autorių. 1996 m. įsteigė pirmąjį Lietuvoje krizių centrą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims. 


Skaityti daugiau >>
193

Siūlyk kandidatą!