Dvasininkai - Kunigas Ričardas Doveika

doveikaAPliadzio2

Kunigas Ričardas Doveika

Kunigas, vilniečių mėgstamas pamokslininkas.

 

Gimė 1974 m. Vilniuje.

1981–1989 m. mokėsi Vilniaus Senvagės vidurinėje mokykloje, 1989–1992 m. Vilniaus prekybos ir verslo mokykloje, įgijo virėjo specialybę. 1992–1997 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, 1999–2001 m. studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kuriame įgijo teologijos licenciato laipsnį (2001 m.). 1998 m. priėmė kunigo šventimus.

1998–1999 m. – Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras, 2002–2010 m. – Vilniaus arkikatedros administratorius, 2006–2008 m. – Vilniaus arkivyskupijos kancleris. Nuo 2008 m. – Vyskupų Konferencijos pasekretorius. Nuo 2010 m. – Vilniaus šv. Kryžiaus bažnyčios rektorius. Nuo 2014-ųjų – Vilniaus Pilaitės parapijos klebonas.

Yra M. Valančiaus blaivystės premijos laureatas. Dalyvauja Lietuvos savanorių centro veikloje, yra visuomeninės tarybos narys, Vilniaus klubo bičiulis. Kunigas noriai bendradarbiauja su žiniasklaida, dažnai dalyvauja įvairiose televizijos laidose, yra vilniečių labai mėgstamas pamokslininkas.

(A. Pliadžio nuotr.)

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!