Dvasininkai - Mons. teol. dr. Stasys Žilys

134
cb6ed67c4a4de7b9ca5f9fe4ab7547d920ba2a09articlescale

Mons. teol. dr. Stasys Žilys

Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektas ir dvasios tėvas, teologijos mokslų daktaras, monsinjoras, apaštališkasis protonotaras.

Ilgametis Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektas ir dvasios tėvas, buvęs Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyvaras, buvęs popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytojas.

Stasys Žilys gimė 1924 m. Dargalių kaime, Šilalės rajone. 1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. Karo pabaigoje pasitraukęs į Vokietiją, mokslus tęsė Eichšteto kunigų seminarijoje (1945–1946 m.), vėliau – Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete (1946–1949 m.). 1948 m. gruodžio 18 d. Romoje jam buvo suteikti kunigo šventimai. 1951–1957 m. kun. Žilys dirbo Kanadoje, Amos vyskupijoje kurijos sekretoriumi ir kancleriu. Grįžęs į Romą, 1959 m. Grigaliaus universitete jis apgynė teologijos daktaro disertaciją. Nuo 1962 iki 1992 m. dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyve. Beveik tuo pat metu (nuo 1959 m.) jam buvo patikėtos ir Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos prefekto bei dvasios tėvo pareigos, kurias jis eina iki šiol.

Prieš daugiau nei du dešimtmečius prelatui S. Žiliui buvo patikėta ypatinga misija – tapti popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytoju. Jis turėjo išmokyti Šv. Joną Paulių II skaityti lietuviškai, nes pastarasis, ruošdamasis 1993 m. vizitui į Lietuvą, norėjo į Nepriklausomybės nuotaikomis gyvenančią tautą kreiptis lietuviškai. Prelatas beveik metus mokė popiežių lietuvių kalbos, daug prisidėjo prie pasirengimo jo vizitui į Lietuvą, į mūsų gimtąją kalbą vertė Šv. Jono Pauliaus II kalbas ir homilijas.

Prelatas S. Žilys yra išleidęs teologines knygas – „Gyvenimo šaltiniai“ ir „Gyvoji liturgija“, kurios sovietų okupacijos metais buvo gabenamos į Lietuvą ir platinamos slaptai. Dvasininkas taip pat rašo eilėraščius, keletas jų tapo religinėmis ir liturginėmis giesmėmis.

Išskirtinį dvasininko atsidavimą Bažnyčiai ženklina Vatikano jam suteikti Bažnyčios garbės titulai: monsinjoro, prelato ir apaštališkojo protonotaro.

 

Kita veikla

Prel. Stasys Žilys prieš kelis dešimtmečius Romoje taip pat studijavo piešimą ir tapybą. Yra iliustravęs keletą knygų, nupiešęs ir nutapęs šimtus darbų, kurie išdovanoti po visą pasaulį. Dalį savo darbų prel. Stasys Žilys yra padovanojęs Telšių kunigų seminarijai. Personalinės jo darbų parodos buvo surengtos Lietuvoje, Kanadoje, Italijoje.

 

Įvertinimai

LDK Gedimino ordino medalis (1998 m.).

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius (2014 m.).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!