Dvasininkai - Prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS

Vaiciunasvytmons

Prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS

Prelatas, profesorius, teologijos daktaras, pranciškonų pasauliečių ordino (OFS) narys.

Ilgametis Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas.

Gimė 1944 m. Šiauliuose. 1966–1971 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1971 m. priėmė kunigo šventimus. Dėstytojavo seminarijoje, 1979–1988 m. buvo jos vicerektorius. Nuo 1990 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete, net 13 metų (1993–2006 m.) buvo VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanu (šiuo metu – prodekanas). Jo rūpesčiu fakultetas išsiplėtė, sutvirtėjo studijų bazė, pradėjo veikti aukštesnioji katechetų mokykla. 1992 m. kardinolui Vincentui Sladkevičiui MIC leidus įsteigė Kauno pasauliečių pranciškonų ordino broliją. Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėjas.

1995 m. gavo teologijos daktaro vardą, 2004 m. – prelato garbės titulą.

2003 m. už ilgametę akademinę veiklą apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!