Dvasininkai - Sesuo Fausta Rasa Palaimaitė SF

Palaimaite

Sesuo Fausta Rasa Palaimaitė SF

Šventosios šeimos seserų kongregacijos vienuolė (SF), Vilniaus pedagoginio universiteto akademinės sielovados koordinatorė.

 

Viena iš nedaugelio šių dienų lietuvių, dirbusių misionierės darbą skurdžiausiuose Pietų Amerikos regionuose.

Sesuo Fausta - Rasa Palaimaitė gimė 1976 m. Kaišiadorių raj. Augo netikinčioje šeimoje, tačiau nuo trylikos metų pradėjo lankytis bažnyčioje, draugauti su ateitininkais. Vytauto Didžiojo universitete baigė teologijos studijas. Įstojo į Šventosios šeimos seserų kongregaciją ir jau noviciato metu bei po laikinųjų įžadų dirbo su jaunimu Marijampolėje. Po amžinųjų įžadų sesuo Fausta išvyko į Romą ir Saleziečių universitete baigė jaunimo sielovados magistro studijas, įgijo teologijos licenciato laipsnį. Beveik metus išbuvo seserų skalabriniečių vienuolijoje Brazilijoje ir dirbo misionierės darbą. 2007 m. grįžo į Lietuvą.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!