Gydytojai - Prof. dr. Nijolė Drazdienė

430
Drazdiene

Prof. dr. Nijolė Drazdienė

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialo Neonatologijos centro direktorė, gydytoja neonatologė. VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorė. 

Nuoseklių naujagimio širdies ultragarsinių tyrimų pradininkė Lietuvoje. Dalyvavo kuriant ir koordinavo daugelį programų, kurias vykdant žymiai sumažėjo Lietuvos naujagimių ir kūdikių mirtingumas, pagerėjo mažų neišnešiotų naujagimių išgyvenamumo rodikliai.

N. Drazdienė yra pagrindinė tyrėja šiuo metu vykdomuose Europos tyrimuose, kuriuose siekiama mokslo įrodymais įvertinti ir pagrįsti naujagimių sepsio bei meningito antibakterinę terapiją. Dalyvavo vykdant projektus „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus universitete, ruošiant akušerijos ir ginekologijos srities specialistus“ ir „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus universitete, rengiant vaikų gydytojus“ (2007–2008 m.). LR SAM Perinatologinės, paveldimų ligų ir įgimtų vystymosi defektų profilaktikos programos 1992–1996 m. rengėja, LR SAM Perinatologijos programos 1997–2001 m. koordinavimo tarybos pirmininkė, Motinos ir vaiko sveikatos valstybinės programos 2004–2006 m. koordinavimo tarybos pirmininko pavaduotoja. Metodinių leidinių, vadovėlių studentams ir mokomųjų knygų bendraautorė. Paskelbė per 100 publikacijų, per 40 mokslinių straipsnių.

 

Domėjimosi sritys

Perinatalinė medicina (vaisiaus ir naujagimio fiziologija ir patologija), vaisiaus ir naujagimio kardiologija, naujagimių intensyvioji terapija.

 

Įvertinimai

2000 m. Metų moteris (žurnalo „Moteris“ redakcinės kolegijos nominacija).

2002 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinas.

2010 m. Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas.

2003 m. LR švietimo ministerijos premija už vadovėlį „Vaikų ligos“ (bendraautorių kolektyvas).

 

Priklausymas draugijoms, organizacijoms

Sveikatos apsaugos ministerijos neonatologijos specialistė konsultantė.

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos valdymo ir priežiūros grupės narė.

Lietuvos pediatrų draugijos valdybos narė .

Vilniaus pediatrų draugijos pirmininkė.

Vokietijos–Baltijos gydytojų asociacijos (Deutsch–Baltische Arztegesellschaft) Lietuvos skyriaus pirmininkė.

Vilniaus medicinos draugijos vicepirmininkė.

Neonatologijos asociacijos steigėja ir viceprezidentė.

Nacionalinio ORPHANET patariamojo komiteto narė.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė.

Europos perinatologų asociacijos narė.

Tarptautinio moterų klubo „Zonta“ narė.

Žurnalo „Lietuvos akušerija ir ginekologija“ redaktorė, žurnalų „Akušerijos ir ginekologijos ultragarsinė diagnostika“, „Pediatrija“, „Naujagimis“ redkolegijų narė, žurnalo tėvams „Mažylis“ konsultantė.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!