Gydytojai - Prof. habil. dr. Balys Dainys

500
dainys

Prof. habil. dr. Balys Dainys

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Urologijos ir Nefrologijos centrų profesorius konsultantas, chirurgas, nefrologas, urologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 

1968–1974 m. atliko nuodugnių inksto ir kepenų transplantacijos eksperimentų, ištyrė jų rezultatus. 1970 m. su kitais pirmą kartą Lietuvoje persodino inkstą, 1983 m. pasiūlė originalią inkstų paruošimo transplantacijai metodiką. Atliko pirmą sėkmingą gyvulio kepenų laikino prijungimo operaciją. 2000 m. pirmasis Lietuvoje persodino kepenis. 

Įdiegė daug naujų operacijų bei gydymo metodų urologijoje, nefrologijoje, andrologijoje, seksualinėje medicinoje, inkstų transplantacijoje ir kitose medicinos srityse. Vieno išradimo autorius. Aktyvus organų donorystės propaguotojas.


Domėjimosi sritys

Urologija, nefrologija, seksualinė medicina.

 

Įvertinimas

2009 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius.

 

Priklausymas draugijoms, organizacijoms

Lietuvos inkstų fondo steigėjas ir narys.

Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis“ steigėjas.

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos pirmininkas.

Europos urologijos asociacijos narys.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!