Gydytojai - † Prof. habil. dr. Algimantas Raugalė

prof. A.Raugale 001

† Prof. habil. dr. Algimantas Raugalė

(1940.05.02-2016.06.05)

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorius emeritas, gydytojas pediatras.

Klinikinės pediatrijos farmakologijos pradininkas Lietuvoje, pelnytai laikomas vienu geriausių šalies pediatrų. Per net 32 metus trukusį vadovavimą VU MF Vaikų ligų katedrai Lietuvos mokslo premijos laureatas parengė dešimtis šalies pediatrų. Jo parašytos mokslinės monografijos bei vaikų ligų vadovėliai medicinos studentams iki šių dienų išliko pagrindine mokomąja medžiaga.

Algimantas Raugalė 1963 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo gydytojo specialybę. Nuo 1963 m. iki 1965 m. dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros asistentu. 1965–1968 m. mokėsi aspirantūroje Maskvos centriniame gydytojų tobulinimosi institute, 1968 m. apgynė medicinos mokslų kandidato (dabar –  mokslų daktaro) disertaciją. Nuo 1968 m. vėl buvo paskirtas dirbti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros asistentu. 1973 m. jam buvo suteiktas docento vardas. 1977 m. A. Raugalė buvo išrenktas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros vedėju. Šias garbingas pareigas medikas ėjo net 32 metus (1977–2009 m.).

1991 m. A. Raugalei suteiktas profesoriaus vardas. 1995 m. Vilniaus universitete jis apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Klinikinės pediatrinės farmakologijos metmenys“. 1991–1998 m. profesorius buvo paskirtas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prodekanu. 1990–1996 m. laikotarpiu profesorius ėjo ir neetatinio LR SAM vyriausiojo pediatro pareigas. 2002 m. buvo išrinktas Vilniaus universiteto prorektoriumi ligoninėms ir klinikoms (2002–2007m.). Šiuo metu profesorius Algimantas Raugalė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorius emeritas.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinė profesoriaus Algimanto Raugalės mokslinio darbo kryptis – klinikinė pediatrijos farmakologija. Jis yra šios mokslo srities pradininkas Lietuvoje. Klinikinės pediatrijos farmakologijos temomis profesorius yra parašęs 164 mokslinius straipsnius, 20 monografijų gydytojams bei vadovėlių aukštųjų medicinos mokyklų studentams.

Tarp svarbiausiųjų profesoriaus parašytų knygų būtina paminėti tokias didelės mokslinės vertės monografijas kaip „Klinikinė pediatrijos farmakologija“ (1979, 1987 ir 1997 m.), „Vaikų ligų gydymas antimikrobiniais preparatais“ (1983 m.), „Vaikų reanimacija ir intensyvioji terapija (1992 m.), „Antimikrobiniai preparatai klinikinėje praktikoje“ (2001 m.). Profesorius yra ir plačiai būsimųjų Lietuvos medikų ruošime naudojamų vadovėlių „Vaikų ligos“ (I, II, III, IV, V tomai, atitinkamai – 2000, 2003, 2004, 2005 ir 2007 m.) autorius, taip pat vadovėlių „Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmakoterapija“ (2008 m.), „Pediatrijos vaistų žinynas ambulatorinėje praktikoje“ (2009 m.), „Tėvams apie vaikui skiriamus vaistus“ (2010 m.) autorius.

 

Visuomeninė veikla

Lietuvos pediatrų draugijos valdybos narys.

Mokslinio žurnalo „Pediatrija“ vyriausiasis redaktorius.

Vilniaus miesto ir apskrities vyriausiasis pediatras.

Lietuvos Bioetikos komiteto narys.

Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Stebėtojų Tarybos pirmininkas.

Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Stebėtojų Tarybos narys.

Lietuvos SAM Kolegijos narys (1998–2002 m.).

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys ekspertas (2000–2005 m.).

Vilniaus m. savivaldybės Bendruomenės sveikatos Tarybos pirmininkas (1998–2003 m.).

 

Įvertinimai

Lietuvos Respublikos Nacionalinė premija už vadovėlį „Klinikinė pediatrinė farmakologija“ (1992 m.).

1994 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika (1973–1993 m.)“ (kartu su kitais žinomais Lietuvos pediatrais).

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos premijos už „Vaikų ligų“ vadovėlių I, II, III ir IV tomus.

Šv. Kristoforo statulėlė už pasiekimus Vilniaus miesto sveikatos apsaugai  (1999 m.).

Už nuopelnus Lietuvos sveikatos apsaugai prof. A. Raugalei suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas (2008 m.).

2010 m. prof. A. Raugalei suteiktas Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardas (šis vardas kol kas suteiktas vos dviems Vilniaus universiteto medikams).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!