Inžinieriai - Akad. prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys

259
Telksnys

Akad. prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys

Lietuvos inžinierius elektrotechnikas, kibernetikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, LMA narys emeritas, triskart Lietuvos mokslo premijos laureatas. VU Matematikos ir informatikos instituto Atpažinimo procesų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, VDU Sistemų analizės katedros profesorius, UNESCO katedros „Informatika humanitarams“  vadovas.

Lietuviškasis informacinių technologijų genijus. Kadaise sukūręs pirmąją Lietuvoje elektroninę skaičiavimo mašiną bei pirmąjį Europoje rašto ženklus skaitantį automatą „Rūta 701“, jis iki šiol nesiliauja stebinti įspūdingais išradimais. Šiuo metu profesoriaus, parengusio net 26 mokslo daktarus, kuriama ir optimizuojama dėvima širdies darbo sutrikimų nuolatinės stebėsenos sistema, tikima, padarys perversmą kardiologinių problemų turinčių ligonių gydyme ir padės sumažinti tokį aukštą mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų lygį.

Mokslinė veikla

Profesorius A. L. Telksnys yra beveik poros šimtų mokslinių straipsnių, 6 išradimų autorius, sukūrė originalią teoriją ir konstruktyvius metodus atsitiktinių procesų savybėms atpažinti, tyrinėjo ir sukonstravo specializuotas skaičiavimo mašinas atsitiktinių signalų analizei ir rašto ženklams atpažinti (tarp kurių pirmoji Lietuvoje elektroninė skaičiavimo mašina ir pirmoji Europoje rašto ženklus skaitanti mašina „Rūta 701”, kuri buvo gaminama pramoniniu būdu).

Šiuo metu profesorius tyrinėja teoriją, konstruktyvius metodus sudėtingos struktūros atsitiktinių signalų savybių analizei ir atpažinimui, naudoja tyrimų rezultatus spręsdamas procesų valdymo uždavinius, atmosferoje ir hidrosferoje judančių objektų, kalbos ir fiziologinių signalų atpažinimo problemas. Taip pat profesorius sprendžia kompiuterių tinklų (interneto Lietuvoje, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET) plėtros ir panaudojimo klausimus, nagrinėja informacinių technologijų plačiajuosčių tinklų plėtros uždavinius. Vienas iš reikšmingiausių profesoriaus pastarųjų metų projektų – širdies darbo sutrikimų nuolatinės stebėsenos dėvimos sistemos kūrimas. Profesorius sukūrė ir tyrinėja dėvimą sistemą, kuri visą parą registruoja žmogaus širdies darbą, siunčia ataskaitas į kompiuterį ar mobilų telefoną, taip įspėdama asmenį apie širdies veiklos sutrikimus, esant sunkiems sutrikimams iškviečia greitąją medicinos pagalbą.

 

Pedagoginė veikla

Profesorius A. L. Telksnys parengė 26 mokslų daktarus (iš jų keturis 2005-2010 m.). Skaito paskaitų kursus „Procesų analizė ir atpažinimas“ bei „Signalų atpažinimas“, vadovauja bakalaurantams, magistrantams, doktorantams.

 

Visuomeninė veikla

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Elektronikos ir informatikos sekcijos pirmininkas.

KTU garbės daktaras.

Lietuvių kalbos komisijos narys.

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys.

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys.

Buvęs Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narys (iki 2008 m.).

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginio plano ir koncepcijos rengimo ekspertų grupės vadovas, interneto plėtros Lietuvoje pradininkas.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros strategijos ekspertų grupės vadovas.

Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN (angl. Rural Area Information Technology Broadband Network) projekto vadovas.

LR Prezidento žinių visuomenės tarybos narys.

Europos gigabitinio akademinio kompiuterių tinklo GEANT (angl. Gigabit European Academic Network) Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET dalies vadovas.

ES e-infrastruktūros plėtros grupės (angl. European Union e-Infrastructure Reflection Group) ekspertas.

Europos Komisijos Ateities technologijų tyrimo instituto (angl. European Commission Institute for Prospective Technological Studies) ekspertas Informacinės visuomenės plėtros klausimais.

Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos IFIP (angl. Intenational Federation Information Processing) Teorinio ir praktinio modeliavimo grupės narys.

Mokslo žurnalų „Informatica“, „Informacinės technologijos ir valdymas“, „Elektronika ir elektrotechnika“, „Tamkang Journal of Science and Engineering“ redakcinių kolegijų narys.

 

Apdovanojimai

1968 m. Lietuvos mokslo premija už rašto ženklus skaitančio automato „Rūta 701“ sukūrimą.

1980 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Nestacionarių atsitiktinių procesų atpažinimo teorija ir metodai“.

2008 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai (1995–2007)“.

LDK Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinas už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant integruotis į pasaulio valstybių bendriją.

2001 m. Pasaulinės parodos „EXPO 2000“ Hanoveryje (Vokietija) medalis už multimedijos kompiuterinę kompaktinę plokštelę „Lietuvių tarmės. Kompiuterinis žodynas. 1 dalis“ („Lithuanian Dialects. Multimedia Dictionary. Volume 1“, 2000).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!