Inžinieriai - Akad. prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis

40
1300194191Valiul2011

Akad. prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis

Lietuvos inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, LMA tikrasis narys, VGTU Mechanikos fakulteto dekanas, Lietuvos suvirintojų asociacijos Tarybos pirmininkas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidiumo narys.

Antrą kadenciją Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Mechanikos fakultetui vadovaujantis autoritetingas šalies inžinierius mechanikas. Svarų akademiko indėlį į mechanikos ir medžiagų inžinerijos mokslus liudija keli šimtai mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir nemažas būrys parengtų inžinierių bei mokslo daktarų, dirbančių Lietuvos pramonėje, mokslo ir studijų institucijose. Profesorius net keturias kadencijas ėjo atsakingas VGTU studijų, užsienio ryšių ir infrastruktūros prorektoriaus pareigas.

 

Mokslinė veikla

Prof. A. V. Valiulis yra paskelbęs per 500 mokslo, metodinių, mokslo organizavimo leidinių, mokslo populiarinimo ir kitų publikacijų. 3 monografijų, 10 vadovėlių ir dviejų knygų  autorius arba bendraautoris. Jo mokslinių interesų ratas apima atspariųjų mažaanglių mikrolegiruotųjų plienų, naudojamų arktinio šalčio srityse klojamiems naftos ir dujų vamzdynams, jūrinių platformų statybai, taip pat žemų temperatūrų (kriogeninių) plienų suvirinimo tyrimus, minkštamagnečių medžiagų elektrokontaktinio ir plazminio suvirinimo, geležies ir nikelio lydinių difuzinio suvirinimo su feritais ir alsiferais, lazerinio plienų terminio apdorojimo ir pjaustymo, juodųjų metalų aplydymo, superkietų, atsparių kietajai radiacijai, dilimui ir erozijai dangų kūrimo, vibrovirpesių taikymo konstrukcijų vidinių įtempių mažinimui ar plonų perlydomųjų dangų struktūros formavimui tyrimus ir kt. Dalyvavo kuriant specialius lanko maitinimo šaltinius, skirtus spalvotiesiems lydiniams (aliuminio, magnio, titano) ir gausiai legiruotiesiems plienams virinti.

 

Pedagoginė veikla

Profesorius lietuvių ir anglų kalbomis skaito kursus bakalaurams, magistrantams, doktorantams. Nuo pat akademinės karjeros pradžios 1967 metais jis skaitė paskaitas, vedė  laboratorinius darbus iš metalotyros, konstrukcinių medžiagų technologijos, elektrokontaktinio ir suvirinimo lydymu technologijos, specialiųjų savybių plienų suvirinimo, suvirintųjų konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo,  litavimo, polimerų suvirinimo ir medžiagų mokslo disciplinų (modulių). Buvo laikotarpių, kai visas paskaitas ir praktinius užsiėmimus profesoriui teko vykdyti rusų kalba, o pastarąjį dešimtmetį – tik anglų kalba.

Profesorius vadovavo 8 sėkmingai apgintų disertacijų rengimui, šiuo metu vadovauja 2 doktorantams. Jis yra VGTU Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys.

 

Visuomeninė veikla

Nuo 2011 m. LMA tikrasis narys, akademikas;

2001–2011 m. LMA narys ekspertas;

1993–2001 m. VGTU TEMPUS programos koordinatorius;

1994–2001 m. Lietuvos akademinio ryšių tinklo LITNET valdybos narys;

1998–2002 m. VGTU Medžiagų inžinerijos mokslų krypties pirmininkas;

1990–2010 m. Technikos enciklopedijos redkolegijos narys ir ekspertas;

Nuo 1998 m. Kasmetinės respublikinės konferencijos-mokyklos „Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos“ programinio komiteto narys;

1998–2006 m. VGTU  SOCRATES / ERASMUS programos koordinatorius;

1999–2006 m. Respublikinio SOCRATES/ERASMUS komiteto narys;

1999–2003 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos Užsienio ryšių pakomitečio narys;

1999–2006 m. VGTU  LEONARDO da VINCI  programos koordinatorius;

2000–2006 m. VGTU Senato narys;

2001–2011 m. VGTU Medžiagotyros ir suvirinimo katedros vedėjas;

Nuo 2006 m. VGTU Mechanikos fakulteto dekanas;

Nuo 2004 m. Europos Sąjungos Plieno ir anglių komiteto prie Europos komisijos Mokslo generalinio direktorato Lietuvos atstovas;

Nuo 2005 m. Lietuvos atstovas Europos Sąjungos Plieno technologinėje platformoje;

Nuo 2005 m. Lietuvos suvirintojų asociacijos tarybos pirmininkas;

2010–2014 m. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ prezidiumo narys;

2002–2006 m. Tarptautinės organizacijos Alliance of Universities for Democracy Direktorių tarybos narys; 

Nuo 2013 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Prezidiumo narys;

1997–2004 m. Europos tarptautinio mokymo asociacijos (European Association of International Education, EAIE) narys;

1993–2006 m. Europos inžinierių rengimo asociacijos (European Society for Engineering Education- SEFI) studijų programų vystymo komiteto narys ir nacionalinis atstovas Lietuvai;

1998–2006 m. Baltijos jūros regiono šalių techniškųjų universitetų konsorciumo BALTECH vykdomojo komiteto narys;

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos programos „Informacijos technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m. (ITMiS)“ vykdymo valdybos narys;

2004–2008 m. Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Bolonijos susitarimų  propaguotojų grupės narys;

2005–2007 m. ERA-MORE (European Research Area- More Research for Europe) „Lietuvos mobilumo centras“ projekto Valdymo komiteto narys;

2003–2006 m. Lietuvos universitetų Rektorių konferencijos Užsienio ryšių komiteto pirmininkas;

2002–2009 m. Vilniaus technikos kolegijos Steigiamosios tarybos narys;

2003–2012 m. Kauno technikos kolegijos Steigiamosios tarybos narys;

2000–2004 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo ir Internet paslaugų plėtros programos „Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra 2000–2004 metais“ valdybos narys;

2012 m., baigus mokymus ir išlaikius kvalifikacinį egzaminą, suteiktas Tarptautinio suvirinimo instituto (International Institute of Welding) teikiamas „Tarptautinio suvirinimo inžinieriaus“ profesinis diplomas, leidžiantis profesine veikla užsiimti visame pasaulyje.

 

Įvertinimai

1976 m. – LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro padėkos raštas;

2000 m. – UNESCO Inžinerinio mokymo centro (Melburnas) sidabro garbės ženklas;

2001 m. – Medalis „Integralusis humanizmas“, Lenkijos žurnalo „Lithuania“ ir Lietuvos žurnalo „Kultūros barai“ apdovanojimai;

2002 m. – LDK Gedimino ordino Riterio kryžius;

2003 m. – Atminimo medalis už nuopelnus Lietuvos aviacijai;

2008 m. – UNESCO Inžinerinio mokymo centro (Melburnas) ordinas;

2011 m. – Lietuvos inžinerinės pramonės „Linpra“ garbės ženklas;

1996, 2001, 2013 m. – Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštai;

2013 m. – Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumo padėkos raštas.

 

Asmeninės savybės

Domisi daile, istorija, architektūra, keliauja po Lietuvai žymias vietas, plaukioja baseine.

„Aktyvus, iniciatyvus, konkretus, nesiblaškantis, kryptingai siekiantis užsibrėžtų tikslų“ – taip prof. A. V. Valiulį apibūdina bendradarbiai.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!