Inžinieriai - Akad. prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

160
Ostasevicius

Akad. prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Lietuvos inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, LMA tikrasis narys, KTU Aukštųjų technologijų plėtros instituto direktorius, KTU Inžinerinio projektavimo katedros vedėjas, integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka” kūrimo projekto vadovas.

Prof. V. Ostaševičiaus pasiekimai kalba už jį patį: savo mokslinę karjerą pradėjęs asistento pareigomis, po poros metų apgynė daktaro disertaciją, o po poros dešimtmečių tapo Lietuvos mokslų akademijos nariu ir ėjo garbingas technologinių mokslų universiteto mokslo prorektoriaus pareigas. Jo svarų indėlį į mechanikos, biomechanikos, medžiagų inžinerijos, transporto inžinerijos mokslus liudija keli šimtai mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, kelios dešimtys puikiai vertinamų išradimų ir gausus būrys parengtų inžinierių bei mokslo daktarų, stropiai sekančių autoritetingo vadovo pavyzdžiu demonstruoti pasauliui brandų Lietuvos inžinierių mokslinį, kūrybinį potencialą.

 

Mokslinė veikla

Prof. V. Ostaševičius yra daugiau nei 300 mokslinių straipsnių, 40 suvirš išradimų ir patentų, 5 monografijų, 3 vadovėlių autorius. Jo mokslinių interesų ratas labai platus ir apima mechaninių sistemų dinamikos ir modeliavimo, kontaktinių sistemų kūrimo, optimalaus projektavimo, robotų mechanizmų kinematikos ir dinamikos, vibroizoliacinių struktūrų modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo, automobilių konstrukcijų vibroizoliavimo, medžiagų mechaninių savybių ypatumų dinamikoje, mechatroninių sistemų ir kitų krypčių tyrimus. Profesorius sukūrė  vibrosmūginių sistemų tampriųjų grandžių dinamikos valdymo pagrindus, kuriuos pritaikė makro ir mikro elektromechaninėms sistemoms (MEMS), vibracinio pjovimo įrenginiams kurti. Jo sukurtieji mechanizmai ir sistemos pasižymi puikiomis techninėmis charakteristikomis, greitaveika, tikslumu, vibro ir smūginiu stabilumu bei pagerintomis medžiagų apdirbimo savybėmis. Sukūrė eilę žmogaus būvio diagnostikos, sveikatinimo ir reabilitacijos įrenginių, valdomų bevielio ryšio priemonėmis. 

 

Pedagoginė veikla

Profesorius lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis skaito kursus bakalaurams, magistrantams, doktorantams. Bakalaurams ir magistrantams skaitomi tokie moduliai kaip „Technologinių įrenginių valdymo sistemos“, „Gaminio kūrimo procesas“, „Reversinė inžinerija“, „Technologinių procesų automatizavimas“, „Technikos objektų kokybė ir patikimumas“, „Inovacijų kūrimas ir valdymas“, doktorantams – „Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika“.

Profesorius vadovavo 10 sėkmingai apgintų disertacijų rengimui, šiuo metu vadovauja 3 doktorantams.

Jis yra Mechanikos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas.

 

Visuomeninė veikla

Nuo 2011 m. – LMA tikrasis narys, akademikas.

Nuo 1996 m. – Europos Komisijos ekspertas.

Nuo 1999 m. – IFToMM (International Federation for Theory of Machines and Mechanisms) Nacionalinio komiteto pirmininkas.

2001–2007m.  – Žinių ekonomikos forumo tarybos narys.

2002–2006 m. – Žinių visuomenės tarybos prie LR Prezidento narys.

Nuo 2002 m. – Lietuvos švietimo forumo narys.

2002–2007 m. – Kauno technopolio, KTU Regioninio mokslo parko, Kauno aukštųjų technologijų parko, Kauno rekreacijos ir turizmo slėnio tarybų narys.

2005–2009 m. – LR Mokslo premijų komiteto narys, technologijos mokslų sekcijos pirmininkas.

2002-2005 m. – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos mokslo komiteto pirmininkas.

2001–2004 m. – Europos universitetų asociacijos mokslo komiteto narys.

Nuo 2004 m. – LMA Technikos mokslų skyriaus pirmininkas.

Nuo 2006 m. – Lietuvos atstovas NATO Mokslo taikai ir saugumui komitete.

Nuo 2009 m. – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA), Lietuvos pakuotojų asociacijos bei Ateities gamybos technologijų platformos tarybos narys.

Mokslinių žurnalų „Vibroengineering“ ir „Problems of mechanics“ redakcinių kolegijų narys.

Tarptautinio žurnalo „Mechanika“ vyr.redaktorius.

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Vibroengineering“ organizacinio komiteto pirmininkas.

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Mechanika“ organizacinio komiteto pirmininkas.

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Transporto priemonės“ organizacinio komiteto pirmininkas.

Nuo 2010 m. – Švedijos karališkosios inžinerinių mokslų akademijos užsienio narys.

Nuo 2011 m. – Lietuvos atstovas Europos Komisijos komitete „Idėjos“.

 

Apdovanojimai

1996 m. – Lietuvos mokslo premija.

2003 m. – Didysis Kanto medalis (Rusija) už pasiekimus mašinų gamyboje.

2005 m. – Prancūzijos Palmės Riterio ordino kavalierius.

2006 m. – Belgijos Karaliaus karūnos Riterio ordino kavalierius.

 

Asmeninės savybės

Domisi menu, istorija, architektūra, bėgioja ristele, plaukioja baseine.

„Labai aktyvus ir iniciatyvus, tačiau nekarštligiškas, tikslus, konkretus, niekuomet nesiblaškantis, jo mintys aiškios, kalbos rišlios, pastabos taiklios", – tokiais žodžiais prof. V. Ostaševičių apibūdina kolegos.

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!