Inžinieriai - Prof. Algirdas Žebrauskas

166
zebrauskas

Prof. Algirdas Žebrauskas

Lietuvos architektas, profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

Architektas, kurio darbai liudija ypatingą jo meilę gimtajam kraštui. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas visą savo karjerą paskyrė gimtosios Žemaitijos architektūros formavimui ir puoselėjimui. Jis ne tik inicijavo ir įgyvendino Lietuvai ypač reikšmingo Rainių memorialo sutvarkymo darbus, suprojektavo daug svarbių Telšių miesto visuomeninės paskirties objektų, bet ir pasirūpino Žemaitijos vėliavos bei herbo atkūrimu, Žemaitijos žemėlapio išleidimu.

Svarbiausi darbai

Profesoriaus inžinierinį-architektūrinį talentą labiausiai išgarsino Lietuvai svarbaus Rainių memorialo sovietų teroro aukoms atminti sutvarkymo projektai, už kuriuos prof. A. Žebrauskas apdovanotas 1994 m. Nacionaline kultūros ir meno premija. 1990–1991 m. jis parengė Kančios koplyčios, Rainių miškelio bei Kankinių kapo sutvarkymo projektus, kurdamas koplyčią naudojosi autentiškais jos 1942 m. eskizais.

Be šių darbų, jis taip pat yra suprojektavęs gausybę kitų svarbių įvairios paskirties objektų Žemaitijos sostinėje:

Telšių senamiesčio regeneracijos projektas (1982–1987 m., kartu su bendraautoriais).

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros rekonstrukcijos projektas (1989– 1995 m.).

Telšių apskrities Centrinio pašto rekonstrukcija (1997 m., kartu su bendraautoriais).

Žemaičių muziejaus „Alka” rekonstrukcijos ir priestato statybos projektai (1999 m., kartu su bendraautoriais).

Telšių kunigų seminarijos rekonstrukcijos projektas.

Vyskupų rūmų komplekso rekonstrukcijos projektas.

Žemaitės teatro pastato rekonstrukcijos projektas (kartu su bendraautoriais).

 

Pedagoginė veikla

VDA Telšių fakulteto Dailės pagrindų ir teorijos katedros profesorius.

 

Visuomeninė veikla

Lietuvos architektų sąjungos (LSAS) narys.

Vienas iš Žemaičių kultūros draugijos įkūrėjų.

Žemaičių kultūros draugijos signataras ir prezidiumo narys.

LIONS klubo narys.

Jo iniciatyva buvo atkurta Žemaitijos vėliava ir herbas, išleistas Žemaitijos žemėlapis bei parengta Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus vyriausybinė programa.

Kasmet rengia konferencijas-forumus apie regionų politiką Lietuvoje, skaito paskaitas mokyklose, siekdamas stiprinti žemaičių savimonę, tapatybę, kultūros paveldą.

Remia Medalių kūrėjų stovyklos dalyvius ir kitus menininkus, padedančius įprasminti Žemaitijos istoriją.

Žemaičių kalbos mylėtojas ir sergėtojas.

 

Apdovanojimai

1994 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už Rainių memorialą.

2010 m. Žemaičių šlovės žvaigždė.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!