Inžinieriai - Prof. dr. Rimantas Vaičaitis

faculty2

Prof. dr. Rimantas Vaičaitis

Lietuvių kilmės inžinierius, Kolumbijos universiteto Niujorke profesorius emeritas, buvęs ilgametis Kolumbijos universiteto Gugenheimo lėktuvų struktūros instituto direktorius, LMA užsienio narys.

Visame pasaulyje pripažintas aviacinės ir kosminės inžinerijos specialistas. Profesorius net 31-nerius metus vadovavo vieno geriausių pasaulyje universitetų (Kolumbijos universiteto Niujorke) Gugenheimo lėktuvų struktūros institutui, ėjo šio universiteto Statybos ir inžinerijos katedros vadovo pareigas, konsultavo NASA administraciją, bendradarbiavo su JAV karinėmis oro pajėgomis. Prof. R. Vaičaitis iki šiol palaiko artimus ryšius su Lietuva, dalijasi su jos mokslininkais, inžinieriais bei studentais žiniomis, atvyksta skaityti paskaitų, remia gabiausius studentus. 

 

Mokslinė veikla

Rimantas Vaičaitis gimė 1941 m. Šakiuose. Baigęs vidurinę mokyklą, išvyko studijuoti į JAV. 1968 m. baigė Ilinojaus universitetą (JAV) ir jau 1970 m. gavo mokslų daktaro laipsnį. Po dešimties metų, 1980-taisiais, išskirtiniais gabumais pasižymėjusiam inžinieriui buvo suteiktas ir profesoriaus akademinis vardas.

Pagrindinės profesoriaus R. Vaičaičio mokslinių interesų sritys – struktūrinė dinamika, atsitiktiniai virpesiai, skysčių ir kietųjų kūnų mechanika, vėjo inžinerija, struktūrinė akustika, medžiagų nuovargis. Šiomis temomis profesorius yra parengęs per 200 mokslinių darbų, iš kurių ne vienas buvo pripažinti aukšto lygio moksliniais-inžineriniais darbais ir įvertinti įvairiais apdovanojimais. Pagrindiniai prof. R. Vaičaičio darbai susiję su aeronautikos-kosmonautikos sritimi. Jis daug rašė apie virpesių, triukšmo mažinimo problemas lėktuvuose (ypač supergreituosiuose), kosminiuose laivuose, kosminėje stotyje. Taip pat nemažai jo darbų yra skirti dangoraižių, kabančių tiltų ir kitų statinių virpesių, veikiant vėjui, vandenyno bangoms, žemės drebėjimams, tyrimams. Savo konsultaciniuose darbuose R. Vaičaitis gvildena ir tokias temas kaip triukšmo mažinimas gyvenamuosiuose pastatuose, salėse, autobusuose ir pan.

1976–1977 m. prof. R. Vaičaitis dirbo Nacionalinėje aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo valdyboje (NASA), Lenglio tyrimų centre, 1974–1977 metais konsultavo NASA administraciją, bendradarbiavo su Jungtinių Amerikos valstijų karinėmis oro pajėgomis, laivynu.

Savo mokslinę-inžinerinę veiklą pradėjęs Ilinojaus universiteto Aeronautikos inžinerijos katedroje, vėliau ją tęsė prestižiniame Kolumbijos universitete Niujorke, vadovavo jo Statybos ir inžinerijos katedrai (2000–2006 m.). Profesoriui Vaičaičiui buvo patikėta vadovauti ir Kolumbijos universiteto Gugenheimo lėktuvų struktūros institutui. Jis tą sėkmingai darė net 31-erius metus (1977–2008 m.). Šiandien, jau būdamas pensinio amžiaus, prof. R. Vaičaitis tebėra Kolumbijos universiteto garbės profesorius.

 

Kita veikla

1994 m. prof. R. Vaičaitis buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu (technikos mokslų sritis). Profesorius dažnai atvyksta į Lietuvą, kur skaito paskaitas Kauno technologijos universiteto studentams. 2007 m. gautą Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos premiją užsienio lietuviams padovanojo A. Stulginskio universiteto kompiuterinei ir laboratorinei įrangai įsigyti. Taip pat yra įsteigęs dvi stipendijas KTU mechaniką studijuojantiems doktorantams, keliems jauniems Lietuvos mokslininkams sudarė sąlygas stažuotis Kolumbijos universitete. Jau daugiau nei 20 metų R. Vaičaitis Lietuvos mokslininkams, universitetų bibliotekoms siunčia svarbias mokslo knygas, vadovėlius. Mokslininkas ir inžinierius remia ne tik studijuojančius tiksliuosius mokslus, bet ir menininkus, muzikantus, prisidėjo prie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune atkūrimo.

 

Įvertinimas

Kauno technologijos universiteto garbės daktaro vardas (Honoris Causa) (1984 m.).

Lietuvos mokslo premija užsienio lietuviams už pasiekimus fizinių, biomedicinos ir tiksliųjų mokslų srityse (2007 m.).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!