Inžinieriai - Prof. habil. dr. Jonas Stankūnas

83
file592886911af271f4

Prof. habil. dr. Jonas Stankūnas

Lietuvos radioelektronikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto direktorius.

Aukštojo mokslo išsilavinimą teikiančio aviacijos specialistų rengimo Lietuvoje iniciatorius, didesniąją savo karjeros dalį skyręs aviacijos instituto steigimui ir jo funkcionalumo stiprinimui. Profesoriaus teigimu, aviacija – aukštų technologijų sritis, kuri yra ir valstybės prestižas, ir jos būtiniausių poreikių užtikrinimas, o moderniausios infrastruktūros plėtra šalyje yra neatsiejama nuo specialistų pasirengimo kokybės.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesoriaus J. Stankūno mokslinių interesų sritys: oro transporto sistemos saugos, infrastruktūros plėtros ir naujų technologijų tyrimai; draugiškų gamtai ir skrydžių saugą užtikrinančių aviacijos technologijų tyrimai. Svarbiausi jo mokslo darbai buvo ir yra atliekami elektronikos, matavimų ir metrologijos, transporto inžinerijos, aviacijos technologijų bei aviacijos sistemos plėtros srityse. Profesorius yra paskelbęs per 150 mokslinių straipsnių, sukūręs 14 išradimų. Dviejų monografijų („Transportas“, „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste“) bendraautoris; 11 mokomųjų knygų autorius ir bendraautoris; knygų „Vitalijus Babakas“ (2004 m.) ir „Zdobyslaw Goraj“ (2008 m.) iš serijos „VGTU garbės daktarai“ sudarytojas; knygos apie A. Gustaitį „Gyvenimas skrydžiui“ kūrybinės grupės vadovas.

Profesorius stažavosi Švedijoje įsikūrusioje Malmės skrydžių valdymo akademijoje, Anglijos Londono City universitete ir Karališkojoje aeronautikos asociacijoje, Kanados Kornvalo oro navigacijos akademijoje.

 

Pedagoginė veikla

Docentas VISI (VTU) ir KPI (KTU) Radijo aparatūros technologijos katedroje (1988–1993 m.), VTU (VGTU) Skrydžių valdymo katedroje (1993–1995 m.).

Profesorius VGTU Skrydžių valdymo katedroje (1995–1997 m.), Aviacijos prietaisų katedroje (nuo 1997 m.). 5 apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas, daugiau kaip dešimties daktarinių ir habilitacinių procedūrų gynimo tarybų ir komitetų pirmininkas, narys, oponentas.

 

Kita veikla

VGTU Senato narys (nuo 1994 m.).

Lietuvos atstovas ryšiams Europos kosmoso agentūroje ESA (2001–2004 m.).

VGTU Gynybos technologijų centro direktorius (2002–2007 m.).

Lietuvos atstovas Europos Komisijos 6 ir 7 specifinių programų komitetuose Transportas (įskaitant aeronautiką) (nuo 2004 m.).

Lietuvos atstovas Aeronautikos tyrimų Europoje patariamojoje taryboje ir ES aeronautikos technologijų platformoje ACARE (nuo 2005 m.).

Lietuvos karo akademijos Senato narys (nuo 2010 m.).

Lietuvos kosmoso aviacijos valdybos narys (nuo 2010 m.).

Asociacijos „Lietuvos aviacija“ Mokslo ir mokymo komiteto pirmininkas (nuo 2010 m.).

LR Susisiekimo ministerijos Transporto mokslo ir inovacinių technologijų tarybos narys (nuo 2012 m.).

MOSTA tema „Transporto logistika ir IRT“ ekspertų grupės narys (nuo 2013 m.).

 

Įvertinimas

1997 m. – Lietuvos mokslo premija už 1981–1996 metų kolektyvinį darbų ciklą „Plačiajuosčiai elektroniniai įtaisai informacijos apdorojimo sistemoms“.

2000 m. – Lietuvos valstybės apdovanojimas Dariaus ir Girėno medaliu.

2005 m. – Šv. Stanislovo ordino Komandoro kryžius.

2013 m. – Lietuvos Karo Aviacijos garbės ženklas „Plieno sparnai“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!