Mokslininkai - Doc. dr. (HP) Vytautas Ruzgas

ruzgas2011

Doc. dr. (HP) Vytautas Ruzgas

Lietuvos selekcininkas, agronomas, agrarinių mokslų daktaras, docentas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktorius.

Docento V. Ruzgo profesinės veiklos krepšelyje jau sukaupta net 14 sukurtų naujų žieminių kviečių ir rugių veislių, kurios ne tik plačiai auginamos Lietuvoje, bet ir pelniusios tarptautinį pripažinimą. Mokslininko išvestos veislės jau spėjo užkariauti kaimyninių šalių (Latvijos ir Estijos) rinkas, kur net pusę visų auginamų žieminių kviečių sudaro būtent lietuvių sukurta veislė.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės doc. V. Ruzgo mokslinių interesų sritys: daugiamečių žolių tyrimai, žieminių kviečių selekcija, žieminių kviečių grūdų kokybės, atsparumo biotiniams ir abiotiniams veiksniams bei genofondo tyrimai.

Kartu su kolegomis doc. V. Ruzgas jau yra sukūręs net 14 naujų augalų veislių. Tai žieminiai kviečiai „Ada“, „Alma DS“, „Milda DS“, „Tauras DS“, „Seda“, „Lina“, „Kovas DS“, „Zunda DS“, „Kaskada DS“, „Vikaras DS“ ir žieminiai rugiai „Joniai“, „Virgiai“, „Duoniai VB“, „Rūkai DS“.  Visų šių veislių vertingumą ir ekonominį naudingumą liudija tai, jog sukurtas veisles vertina ne tik šalies žemdirbiai, perdirbėjai ir gamintojai – šias lietuvių sukurtas kviečių veisles augina ir latviai bei estai. Net 50 proc. iš visų žieminių kviečių, auginamų Estijoje, yra lietuviškoji doc. V. Ruzgo su kolegomis sukurta veislė „Ada“.

Doc. V. Ruzgas yra daugybės mokslinių straipsnių selekcijos tematika autorius ir bendraautoris, jis parašė keletą mokomųjų knygų ir vadovėlių, daug mokslo populiarinimo straipsnių.

 

Pedagoginė veikla

Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Augalininkystės katedros dėstytojas, docentas.

 

Įvertinimas

1975 m. – Medalis „Už pasižymėjimą darbe“.

1986 m. – „Garbės ženklo“ ordinas.

2000 m. – Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštas.

2001 m. – Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštas.

2007 m. – Lietuvos Vyriausybės Ministro pirmininko padėkos raštas.

2008 m. suteiktas „Gyvybės medžio“ apdovanojimas už mokslo ir verslo bendradarbiavimą (apdovanojimo steigėjai: LR sveikatos apsaugos ministerija, Mokslų akademija, Pramoninkų konfederacija).

Žemės ūkio ministerijos medalis.

2011 m. – Lietuvos žemės ūkio ministro Padėkos raštas.

2011 m. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštas.

2011 m. – Lietuvos mokslo premija biomedicinos mokslų srityje už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų ciklą „Žieminių kviečių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas 1996–2009“ (kartu su bendraautoriais Ž. Liatuku ir G. Liutkevičiumi).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!