Mokslininkai - Prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius

kuncevicius

Prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius

Lietuvos archeologas, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. 

Svarbiausi archeologiniai tyrinėjimai:  Kudirkos Naumiesčio piliakalnis (1984–1985 m.); Senųjų Trakų piliavietė (1994–1996 m.), kurioje buvo surasta ir tyrinėta iki tol nežinoma Kęstučio pilis, buvusi Vytauto gimtinė, Baltadvario piliavietė Molėtų rajone (2000–2003 m.), kurioje buvo bastioninė pilis, siejama su Giedraičių gimine, Napoleono karių masinė kapavietė Vilniuje, I-ojo pasaulinio karo vokiečių masinė kapavietė Panevėžyje, Nuo 2003 m. – Dubingių piliavietė Molėtų r., kurioje ištirta buvusios Radvilų bažnyčios ir jų buvusių rūmų vieta bei surastos ir atpažintos Radvilų giminės kapavietės.

Tyrimų sritis

Viduramžių archeologija ir Lietuvos paminklosauga.

1980–1988 m. dirbo Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos taryboje, Kultūros ministerijos archeologijos paminklų apsaugos inspektoriumi, 1989–1993 m. – Istorijos instituto Žemutinės pilies archeologinių tyrimų grupės (nuo 1993 m. Pilių tyrimo centras) mokslo darbuotoju, 1993–1994 m. – direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. Nuo 1994 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1999 m. – docentas. Dar skaito paskaitas Vilniaus dailės akademijoje ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1997 m. Bambergo universitete (Vokietija) skaitė Pabaltijo viduramžių archeologijos kursą.

 

Publikacijos

Yra publikavęs archeologinius straipsnius Lietuvos viduramžių archeologijos tema Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose. Svarbiausios mokslinės publikacijos: katalogas apie Vilniaus miesto ir pilių koklius (1992 m. atspausdintas vokiečių kalba Duisburge), skyrius „Lietuvos proistorė“ knygoje „Lietuvos istorija iki 1795 metų“, parengtoje kartu su istorikais Z. Kiaupa ir J. Kiaupiene, vėliau išverstoje į anglų bei lenkų kalbas, 2010 m. naujai parengta ir publikuota „Lietuvos proistorė“ prancūzų kalba išleistoje knygoje „Histoire de la Lituanie un Millenaire“, 2005 m. išleista monografija „Lietuvos viduramžių archeologija“. A. Kuncevičius – kolektyvinių monografijų „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ ir „Radvilų rūmai Dubingiuose“ bendraautoris.

 

Pedagoginė veikla

Archeologijos III ir IV kurso bakalaurams dėsto paminklosaugos ir paminklotvarkos įvado, III kurso bakalaurams – viduramžių archeologijos, IV kurso bakalaurams – Vakarų Europos archeologijos kursus. I kurso magistrus supažindina su Viduramžių archeologijos teorinėmis problemomis, paveldosaugos įstatymdavyste ir praktika, architektūrinio-urbanistinio paveldo apsauga ir apskaita Lietuvoje ir kt.

 

Narystė

1995–2001 m. – Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas.

1995–2002 m. – Valstybinės paminklosaugos komisijos narys.

1995–2002 m. – Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys.

1998–2005 m. – Kultūros paveldo akademijos direktorius.

Nuo 2005 m. lapkričio iki 2008 m. kovo buvo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriumi.

Buvo skiriamas ICCROM organizacijos koordinatoriumi ITUC programai Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje; Europos Sąjungos programos HEREIN nacionaliniu koordinatoriumi Lietuvoje; tarptautinio Baltijos regiono pilių tyrėjų „Castella Maris Baltici“ komiteto nariu, Europos archeologų kongreso „Preventyvinė archeologija“ komiteto nariu.

 

Įvertinimas

2009 m. už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus, atliktų tyrimų sklaidą visuomenei ir kolektyvinę mokslinę monografiją „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ skirta Nacionalinė mokslo pažangos premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!