Mokslininkai - Prof. habil. dr. Arvydas Matulionis

54
matulionis

Prof. habil. dr. Arvydas Matulionis

Profesorius, habilituotas fizikos ir matematikos mokslų daktaras, FTMC Puslaidininkių fizikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Fliuktuacinių reiškinių laboratorijos vadovas. 

Išilginio fotolaidumo kinetikos tyrimo aparatūros kūrėjas. Jo vadovaujamų FTMC mokslininkų sukurta aukštadažnių triukšmų metodika leido detaliai ištirti labai sparčius karštųjų elektronų vyksmus puslaidininkiuose ir jų dariniuose. Šie vyksmai lemia tranzistorių ir kitų prietaisų veikimo spartą ir patikimumą mikrobangų ir aukštesniųjų dažnių srityje. Tokie profesoriaus vykdomi tyrimai svarbūs didelės galios elektronikos ir net elektromobilių tobulinimui. 

Pagrindinės profesoriaus mokslinių tyrimų sritys – nepusiausvirųjų vyksmų bei fliuktuacinių reiškinių teorija, puslaidininkių kinetika stipriuose elektros laukuose, karštųjų elektronų reiškinių puslaidininkiuose modeliavimas. Puslaidininkių fizikos instituto mokslininkų sukurti mikrobangiai fliuktuaciniai diagnostikos metodai yra unikalūs. Jie sėkmingai varžosi su kitais šios srities tyrimo metodais, o kai kada yra už juos pranašesni. Dariniuose su dvimatėmis elektronų dujomis profesoriaus vadovaujamiems mokslininkams pavyko gauti labai svarbių žinių apie karštuosius fononus net 3–4 metais anksčiau už gerai aprūpintus ir tų pačių žinių siekusius mokslo centrus JAV ir Vokietijoje, o kai kurie lietuvių rezultatai dar ir šiandien yra vieninteliai eksperimentiniai šių sričių duomenys. 

 

Publikacijos

Parašė daugiau kaip 220 mokslinių straipsnių, ISI citavimų skaičius – 750.

 

Narystė, pareigos

Lietuvos fizikų draugijos narys.

Tarptautinės fliuktuacijų ir triukšmų konferencijos (ICNF) tarptautinio patarėjų komiteto (IAC) narys.

Europos elektronikos  pasitarimo WOCSDICE tarptautinio patarėjų komiteto (IAC) narys.

Londono Fizikos Instituto narys (Fellow).

ES ir JAV programų ir projektų mokslinių grupių vadovas.

 

Įvertinimai

1983  m. Lietuvos mokslo premija.

1995 m. Lietuvos mokslo premija (kartu su V. Bareikiu ir R. Katiliumi).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!