Mokslininkai - Prof. habil. dr. Lina Nemuraitė

114
Lina Nemuraite

Prof. habil. dr. Lina Nemuraitė

Kauno technologijos universiteto Informacijos sistemų katedros profesorė.

Pagrindinės profesorės mokslinių interesų sritys – e-verslo procesų modeliavimo ir informacinių sistemų projektavimo metodai, modeliais grindžiamas informacinių sistemų kūrimas. Profesorė sėkmingai derina mokslinius tyrimus su praktiniu jų pritaikymu – rengia monografijas, vadovėlius, publikuoja straipsnius, o kartu dalyvauja vykdant ūkio subjektų užsakymus.

Vykdyti tarptautiniai projektai

Internetinio informacinių technologijų žinių portalo sukūrimas (IT-EUROPE), 2005–2006 m.

Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinės metodologijos – MINE, Šiaurės šalių ministrų taryba – NORDFORSK, 2005–2009 m.

Aplinka reikalavimų inžinerijos studijoms, Šiaurės šalių ministrų taryba, 2002–2003 m.

Integralios aplinkos informacijos valdymo sistemos (ICISEM) sukūrimo techninės užduoties sudarymas (PHARE programa), 2002–2002 m.

 

Lietuvos įmonių ir įstaigų užsakomieji darbai

Valstybės informacinių išteklių kūrimo ir valdymo studija, 2008–2009 m.

Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas, 2007–2008 m.

Veiklos taisyklių sprendimai informacinių sistemų kūrimui (VeTIS), 2007–2009 m.

Dokumentų ir procesų valdymo modelių (DPVV) analizė, 2007–2008 m.

Dokumentų valdymo (deklaravimo) sistemos ekspertinio vertinimo ir modernizavimo galimybių studija, 2006–2006 m.

Lietuvos miškų išteklių integruotos informacinės sistemos projektas, 1999–2002 m.

 

Publikacijos

Per 10 metų „ISI Web of Science“ leidiniuose – 25 mokslinės publikacijos. Monografijos, vadovėlio ir dviejų mokomųjų knygų bendraautorė.

 

Pedagoginė veikla

KTU studentams dėstomi moduliai: Informacijos sistemų projektavimas ir CASE technologijos, Integruotųjų informacijos sistemų projektavimas, Kompiuterizuotos įmonių darbo vietos ir kt. Vadovauja doktorantų moksliniams darbams.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!