Mokslininkai - Prof. habil. dr. Sigitas Podėnas

218
sigitas p2

Prof. habil. dr. Sigitas Podėnas

Lietuvos zoologas, entomologas, profesorius, habilituotas gamtos mokslų daktaras, Gamtos tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas, Ekologijos instituto vadovas, Entomologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.  

Tarptautiniu mastu pripažintas šių dienų Lietuvos zoologas savo mokslinę karjerą paskyrė vabzdžių pasaulio tyrinėjimams. Mokslininkas ne tik atlieka išsamius šių dienų faunos tyrinėjimus, yra atradęs nemažai naujų vabzdžių rūšių, kurių mokslas iki tol nežinojo, bet ir aktyviai domisi vabzdžių ir gyvybės plačiąja prasme evoliucine praeitimi, tyrinėdamas vabzdžių inkliuzus gintare iš viso pasaulio.

Mokslinė veikla

Prof. S. Podėnas visą savo gyvenimą paskyrė bestuburių gyvūnų tyrinėjimams ir ypač entomologijai – zoologijos mokslo sričiai, nagrinėjančiai vabzdžius. 1995 m. Neušatelio universitete Šveicarijoje jis apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją tema „Šeimos Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae ir Ptychopfteridae Lietuvoje: ekologofaunistinė apžvalga“. Joje mokslininkas pateikė minėtų uodų šeimų ilgamečių tyrimų Lietuvoje rezultatus: duomenis apie uodų rūšių paplitimą mūsų šalyje, jų biotopinį pasiskirstymą, skraidymo laiką, gausumą, ūkinę reikšmę ir kitus jų biologijos ir ekologijos ypatumus. Vėliau gamtos mokslų daktaras kartu su JAV, Šveicarijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų šalių mokslininkais tyrinėjo ilgakojus uodus.

Profesoriaus darbai netrukus pelnė mokslininkui tarptautinį pripažinimą. Jis skaito pranešimus įvairiose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, dalyvauja mokslinėse ekspedicijose į įvairias mažai ištirtas šalis, kurių metu aprašinėja vietos fauną, neretai atranda ir mokslinėje spaudoje aprašo naujų organizmų rūšių, kurios iki tol mokslui buvo nežinomos. Finansuojamas Amerikos mokslų fondo, jis jau 15 metų tyrinėja Mongolijos fauną. Dėl pastaraisiais metais suaktyvėjusios gyvulininkystės Mongolijos fauna ėmė sparčiai nykti, todėl mokslininkas stengiasi kuo detaliau ją ištirti, atrasti kuo daugiau naujų vabzdžių rūšių ir aprašyti jas, kol jos dar neišnyko dėl žmonių veiklos. Tai padaryti ypač svarbu, nes Mongolijoje profesoriui pavyko pastebėti tokių rūšių, kokios nesutinkamos niekur kitur pasaulyje, tad jų išnykimas nespėjus jų detaliai ištirti būtų didžiulis nuostolis zoologijai. Tokių ekspedicijų metu prof. S. Podėnas apmoko ir vietinius zoologus, kurie, įkvėpti tokio autoritetingo entomologo, patys pradeda rūpintis vietinės faunos tyrimais ir puoselėjimu. Mongolijos fauna tėra vienas iš gausybės profesoriaus traukos centrų, jis jau tyrinėjo Fidžio salos vabzdžius, ateityje ruošiasi mokslinėms ekspedicijoms į Pietų Korėją, Afriką, Madagaskarą ir kitas mažai ištirtas šalis.

S. Podėnas – taip pat ir tarptautinis gintarų tyrimų autoritetas. Inkliuzais gintare – prieš milijonus metų sakuose sustingusiomis fosilijomis – mokslininkas domisi jau daugiau nei 20 metų. Gintare sustingę vabzdžiai šiandien suteikia žinių apie prieš dešimtis ar šimtus milijonų metų egzistavusį mišką ir jo gyventojus. Profesoriui S. Podėnui iš viso pasaulio siunčiami gintarai su inkliuzais, kuriuos analizuodamas mokslininkas atkūrinėja šimtus milijonų metų siekiančią vabzdžių ir gyvybės plačiąja prasme istoriją, papildo ją naujais faktais, vis atranda naujų, kadaise egzistavusių fosilinių organizmų rūšių, apie kurias iki šiol buvo nežinota.

Per savo mokslinę karjerą yra paskelbęs dešimtis mokslinių straipsnių ir apžvalgų prestižiniuose tarptautiniuose zoologijos mokslo žurnaluose, parašęs 2 monografijas ir keletą metodinių priemonių, daug mokslo populiarinimo straipsnių.

 

Pedagoginė veikla

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros profesorius, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, doktorantūros moksliniams projektams.

 

Kitos pareigos

Lietuvos entomologų draugijos narys.

Lietuvos hidrobiologų draugijos narys.

Filadelfijos gamtos mokslų akademijos narys.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!