Mokytojai - Aušrelė Liucija Baublienė

172
Baubliene1

Aušrelė Liucija Baublienė

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. 

Garsėja kaip kūrybinių idėjų sumanytoja, daugybės projektų bei akcijų iniciatorė ir dalyvė. Ji organizavo projektus „Skaitanti gatvė“, „Skaitymo malonumas ir kančios“, „Po Olės skėčiu“ ir kitus. Mokytoja vadovavo „Comenius“ projektui „Skaitykime kartu“, kurio produktas – bendra lietuvių ir vokiečių mokinių kūrybos knyga. 

Nuolat ieško naujų ugdymo formų. Jos iniciatyva organizuotos integruotos lietuvių kalbos, muzikos ir anglų kalbos pamokos, užsiėmimai rašytojų tėviškėse, gamtoje, bibliotekoje ir kt. Keletą metų mokytoja vadovavo rajono lituanistų metodinei tarybai.
Mokytojos ekspertės ugdytiniai tampa Lietuvos moksleivių jaunųjų filologų, literatūrinių kūrinių apie gamtą, moksleivių literatūros kūrinių, rašinių „Europa mokykloje“ konkursų prizininkais.

 

Kita veikla

Kaupia ir sistemina kraštotyrinę mokomąją medžiagą, rašo straipsnius, skaito pranešimus, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose seminaruose, kartu su ugdytiniais dalyvauja atvirose pamokose, devynerius metus vadovauja gimnazijos maironiečiams. Ji yra Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininko pavaduotoja.

 

Įvertinimas

2007 m. mokytojai ir jos auklėtiniams įteikta Iniciatyvos fondo nominacija, paskirta Metų premija už nuopelnus skatinant skaitymą (Kultūros ministerija). 

2012 m. Šilalės labdaros ir paramos fondo „Mūsų ateitis“ apdovanojimas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!