Mokytojai - Laimutė Lumbienė

178
lumbiene1

Laimutė Lumbienė

Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė.

Sėkmingai dalyvauja įvairiuose švietimo projektų konkursuose, padedančiuose išleisti moksleivių kūrybos knygeles, įrengė 15-os kompiuterių klasę pradinukams, organizuoja vasaros stovyklas vaikams iš remtinų šeimų ir temines konferencijas savo kolegoms. Jos mokiniai šalies ir rajono organizuojamuose konkursuose, parodose užima prizines vietas.

Rengia projektus ir, laimėjusi konkursuose, dalyvauja atnaujinto pradinio ugdymo programos turinio išbandymo projekte ir būsimųjų švietimo konsultantų mokymuose („Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“). Mokytoja ekspertė nuolat rengia patirties sklaidos seminarus, skaito paskaitas, organizuoja mokytojų kūrybinių darbų ir sukurtų mokymo priemonių parodas, kaip antai „Naujas šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo modelis“, „Moksleivių kryptingas teatrinis ugdymas pirmoje klasėje“.  Be to, dėsto tikybą ir vadovauja „Mažųjų teatrui“, kasmet rengia tradicines rajono mokinių meninio žodžio šventes, yra organizavusi tarptautinę mokinių piešinių parodą „Mes – ateities kūrėjai“. Yra parengusi per 20 straipsnių.

 

Kita veikla

Vadovauja rajono pradinių klasių mokytojų metodiniam būreliui ir rajono metodinių būrelių tarybai.

Dalyvauja Zarasų rajono labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“ veikloje.

Maltos ordino savanorė.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė.

 

Įvertinimas

2006 m. Metų mokytojos premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!