Mokytojai - Petrė Valda Grebeničenkaitė

Grebenscikovaite

Petrė Valda Grebeničenkaitė

Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinės mokyklos matematikos mokytoja ekspertė.

Sėkmingą mokytojos darbą liudija abiturientų valstybinių matematikos brandos egzaminų rezultatai, puikūs jos parengtų mokinių pasirodymai miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose. Mokytoja yra parengusi daugiau nei dešimt matematikos uždavinynų bei pagrindinių uždavinių brandos egzaminams pasiruošti. Yra nepriklausoma ekspertė, galinti recenzuoti matematikos leidinius.

Savo darbo patirtimi, dalykinėmis ir metodinėmis žiniomis dalijasi su Šiaulių ir Kauno apskričių, Alytaus, Mažeikių, Panevėžio, Biržų, Pasvalio mokytojais. Veda seminarus Šiaulių universiteto tęstinių studijų institute.


Kita veikla

Lietuvos Respublikos matematikos mokytojų asociacijos valdybos narė.

LMMA Šiaulių skyriaus koordinatorė.

 

Įvertinimai

LR Prezidento padėkos raštas.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino IV laipsnio medalis.

2004 ir 2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ organizuotame projekte „Geriausi mokiniai renka geriausius mokytojus“ buvo išrinkta geriausia mokytoja.

2005 m. Šiaulių „Metų mokytoja“.

2006 m. Metų mokytojos premija.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!