Pareigūnai - Dainius Popovas

183
popovas

Dainius Popovas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato viršininkas, komisaras.

D. Popovas sumaniai vadovauja Kelmės rajono policijos komisariato kolektyvui, pasiekti geri policijos komisariato darbo rodikliai. Viršininkas savo darbe vadovaujasi sąžinės ir doros principais, turi tvirtą nuomonę darbo klausimais, visuomet gerbia savo pavaldinių nuomonę, išklauso pateiktus jų argumentus, sprendžiant dalykinius klausimus. Vidaus tarnybos stažas 23 m. 

2001 m. D. Popovas baigė Šiaulių universitetą, jam suteiktas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 2007 baigė Kaliningrado juridinį institutą ir įgijo teisininko išsilavinimą. Darbą vidaus tarnyboje pradėjo 1991 m. Šiaulių rajono policijos komisariato savivaldybių policijos Bubių policijos nuovados policininko stažuotojo pareigose. 1998-aisiais jau buvo paskirtas į to paties policijos komisariato Bubių policijos nuovados vyresniojo inspektoriaus (viršininko) pareigas. 2008 m. pareigūnas buvo perkeltas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatą, ten ėjo Šiaulių rajono policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyrio viršininko pareigas. 2009 m. buvo paskirtas vadovauti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatui. Nuo 2012m. eina Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato viršininko pareigas.

D. Popovas palaiko dalykinius santykius su Kelmės rajono visuomeninėmis organizacijomis, siekiant bendrų rezultatų užtikrinant rajone viešąją tvarką, daug dėmesio skiria rajone įsikūrusių bendruomenių narių bendradarbiavimui su policijos pareigūnais, siekiant bendrų tikslų prevencijos uždaviniams įgyvendinti.

 

Kita veikla

Policijos komisariato viršininkas domisi policijos istorija, Kurtuvėnų regioniniame parke yra ekskursijų gidas, Kurtuvėnų asociacijos bendruomenės valdybos narys, Kurtuvėnų medžiotojų būrelio valdybos narys. Šiaurės kolegijos teisės dalykų dėstytojas, Lietuvos kariuomenės savanorių pajėgų karys savanoris, projekto „Drąsinkime ateitį“ garbės narys. Daug dėmesio skiria ryšiams su buvusiais pareigūnais, jo iniciatyva organizuotas susitikimas su jais. D. Popovo iniciatyva organizuojamos akcijos, kaip populiarinti dviračių sportą ir orientuoti žmones į sveiką gyvenseną, minint kelių policijos 80-metį organizuotas dviračių žygis, aplankant įžymias Kelmės rajono vietas. Jame dalyvavo ir moksleiviai. Kiekvieną pavasarį yra organizuojamas medelių sodinimas, šioje priemonėje dalyvauja ir aplinkinių rajonų policijos komisariatų, visuomenės atstovai. Popovas, kurdamas naujas tradicijas, įtraukia visuomenės atstovus. Jis nuolat turi naujų idėjų, kaip vykdant savo tiesiogines pareigas dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kurti teigiamą policijos įvaizdį. Neatsiejama vadovo ir kaip piliečio gyvenimo dalis yra pomėgis fotografijai. Jo dėka visi įvykiai fiksuojami nuotraukose.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!