Pareigūnai - Darius Grebliauskas

167
polic mokykla tas

Darius Grebliauskas

Lietuvos policijos mokyklos viršininkas, Mykolo Romerio universiteto lektorius.

Kad mūsų būsimųjų policininkų žinios patikėtos į geras rankas, rodo kokia asmenybė vadovauja Lietuvos policijos mokyklai. Tai – teisės magistras, baigęs dvi aukštąsias policijos mokyklas Prancūzijoje, dirbęs Interpolo Lietuvos nacionaliniame biure, Policijos departamente ir VRM Darius Grebliauskas. Kasmet mokykla tarnybai parengia apie šimtą kursantų. Klaipėdoje rengiami žemiausios grandies pareigūnai, mokyklos padalinyje Kaune organizuojamos tęstinės studijos, Trakuose studijuoja policijos administracijos specialistai, Vilniuje įsikūrusi šios įstaigos sporto bazė.

D. Grebliauskas 1995 m. baigė Lietuvos policijos akademiją ir įgijo policijos ir vidaus reikalų įstaigų valdininko kvalifikaciją ir teisės magistro laipsnį. Mokėsi ir baigė dvi aukštąsias policijos mokyklas Prancūzijoje: 1992–1993 m. policijos inspektorių mokyklą Paryžiuje ir 1998–1999 m. policijos komisarų mokyklą Lijone, stažavosi įvairiose Prancūzijos policijos tarnybose, kitose Prancūzijos teisėsaugos institucijose, Interpolo Generaliniame Sekretoriate. 2003 m. ir 2007 m. mokėsi trumpalaikiuose kursuose Prancūzijos Nacionaliniame administravimo institute Paryžiuje.

Darius Grebliauskas tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1994 m. Interpolo Lietuvos nacionaliniame biure vyr. vertėju, 1995 m. paskirtas Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro Transporto vagysčių tyrimo skyrius vyr. inspektoriumi, vėliau Organizuoto nusikalstamumo ir narkotikų kontrolės grupės vadovu, komisaru inspektoriumi. 1999–2005 m. dirbo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos Organizacinės tarnybos komisaru inspektoriumi, Valdymo organizavimo tarnybos Analizės ir informacijos skyriaus komisaru inspektoriumi, Štabo Policijos veiklos strategijos skyriaus viršininku, komisaru. 2006 m. paskirtas Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėju. Nuo 2009 m. spalio 1 d. eina Lietuvos policijos mokyklos viršininko pareigas.

 

Įvertinimai

Per tarnybos laikotarpį už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybą Darius Grebliauskas daug kartų skatintas ir apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklais „Tėvynės labui“, Lietuvos Respublikos Prezidento „Sausio 13-osios atminimo medaliu“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!