Pareigūnai - Dm. gen. ltn. Valdas Tutkus

tutkus 199x300

Dm. gen. ltn. Valdas Tutkus

Buvęs Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, dimisijos generolas leitenantas.

Vadovavo Lietuvos Respublikos kariuomenei 2004–2009 metų laikotarpiu, kuomet ji žengė pirmuosius tarptautinės kolektyvinės gynybos NATO aljanse žingsnius. Jo vadovavimo metu LR kariuomenė pelnė NATO sąjungininkių pripažinimą ir įsitraukė į svarbias tarptautines misijas ir operacijas.

Valdo Tutkaus karininko karjeros atskaitos tašku galima būtų laikyti 1982-uosius metus, kuomet jis, tuometinis leitenantas, buvo paskirtas eiti būrio vado pareigas. 1983 m. jam jau buvo patikėta vadovauti kuopai, 1985 m. jis paskirtas bataliono vado pavaduotoju, o 1987 m. – ir bataliono vadu. 1991 m. spalio 5 d. tuomet jau pulkininkas leitenantas V. Tutkus pradėjo eiti Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio vado pavaduotojo, mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ vado pavaduotojo–štabo viršininko pareigas. 1992–1993 m. jis tapo Krašto apsaugos ministerijos Jungtinio štabo viršininku, 1994 m. liepos 21 d. – kariuomenės generalinio štabo viršininku–kariuomenės vado pirmuoju pavaduotoju, 1996 m. lapkričio 4 d. – kariuomenės vado pavaduotoju.

1999 m. gegužės 3 d. gen. V. Tutkus paskirtas dirbti LR kariniu atstovas prie NATO ir VES bei gynybos atašė Belgijos Karalystei. 2001 m. jam buvo pavesta vadovauti LR kariuomenės Lauko (sausumos) pajėgoms, o 2004 m. birželio 30 d. V. Tutkus paskirtas eiti garbingas LR kariuomenės vado pareigas penkerių metų kadencijai. Lietuvos karinėms pajėgoms dimisijos generolas leitenantas vadovavo iki 2009 m. liepos 28 d.

Jo vadovavimo metu Lietuvos kariuomenė ir pats jos vadas pelnė NATO sąjungininkų pagarbą ir buvo įvertinti kaip patikimi Aljanso partneriai, kuriems buvo patikėtos sudėtingos užduotys tarptautinėse operacijose.

Dm. gen. ltn. V. Tutkus yra baigęs Taškento aukštąją pėstininkų karo mokyklą (1982 m.), Frunzės vardo karo akademiją (1991 m.) bei NATO gynybos koledžą Romoje (1995–1996 m.).

 

Įvertinimai

Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius (2003 m.).

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (2009 m.).

Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklas.

Garbės ženklas „Už nuopelnus krašto apsaugai“.

Garbės ženklas „Geležinis vilkas“.

Krašto apsaugos lygmens medalis „Už nuopelnus“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!