Pareigūnai - Donatas Jaunius

Donatas Jaunius

Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės Šilutės 8-osios kuopos vadas.

Savanoriškai sukarintai pilietinės savigynos asociacijai – jauniesiems šauliams – vadovaujantis Donatas Jaunius ugdo jaunuolių pilietiškumą sutelkdamas juos bendram darbui visuomenės labui. Jo ugdytojo ir auklėtojo autoritetą pripažįsta net probleminiai jaunuoliai, kurių požiūris ir vertybės, įsitraukus į šaulių kuopos veiklą, neretai pakinta į pozityvesnę pusę, o dalis buvusių jaunųjų šaulių suaugę patys pasirenka kariškių profesiją.

Šauliai – tai savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymą ir savo statutą. Jaunieji šauliai, kuriems priklauso 11–18 metų amžiaus vaikinai ir merginos, turi teisę nešioti karinę uniformą, dirba visuomeniniais pagrindais.

Su jaunimu Donatas dirba jau nuo 1996 metų, organizuoja mokymus, stovyklas, rūpinasi jaunimo tautiniu, patriotiniu ugdymu. Jo tikslas – vienyti jaunąją kartą dirbti bendrai visuomenės labui. Donato vadovaujami jaunuoliai dalyvauja žygiuose, tvarko kapines, palaiko tvarką švenčių, masinių renginių metu, užsiima kita visuomenei naudinga veikla.

D. Jauniui tenka dirbti ir su probleminiais jaunuoliais, tačiau suradęs su jais bendrą kalbą jis užsitarnauja jų autoritetą ir stebi pozityvius jaunuolių pokyčius. Jaunieji šauliai ieško kariškų nuotykių, keliauja į žygius, dalyvauja stovyklose, kurias organizuoja Lietuvos kariuomenė, prisijungia prie Klaipėdos kuopos veiklos. Tik Donato Jauniaus pastangomis vaikai turi galimybę išvykti į užsienyje veikiančias stovyklas, du Šilutės jaunieji šauliai važiavo į mainus Švedijoje ir Anglijoje.

Dalis buvusių jaunųjų šaulių, su kuriais dirbo Donatas, pasirinko kario, kario savanorio ar policininko kelią, tarp jų yra ir vykusių į misiją Afganistane.

 

Kita veikla

Saugų kaimo bendruomenės įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas.

 

Įvertinimas

2012 m. Lietuvos kariuomenės organizuojamuose „Lietuvos karžygio“ apdovanojimuose pelnė apdovanojimą „už pasiaukojimą ugdant jaunuosius šaulius“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!