Pareigūnai - Flot. adm. Kęstutis Macijauskas

442cc6

Flot. adm. Kęstutis Macijauskas

Lietuvos kariuomenės Jūrų pajėgų vadas, flotilės admirolas.

(nuotr. V. Matučio)

Vienas profesionaliausių karinių jūrų pajėgų karininkų flot. adm. Kęstutis Macijauskas tarnauja Lietuvos kariniame laivyne nuo pat jo atsikūrimo ištakų 1992-taisiais metais. Jau antrą kadenciją per nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį šalies karinėms jūrų pajėgoms vadovaujantis admirolas įnešė didelį asmeninį indėlį į karinių jūrų pajėgų susikūrimą ir jų tarptautinį pripažinimą.

Kęstutis Macijauskas gimė 1961 kovo 12 d. Dusetose, kur lankė ir vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Kaliningrado karinės jūrų akademijos Ryšių fakultetą, baigus studijas jam buvo suteiktas pirmasis karininko laipsnis. Tais pačiais metais paskirtas į TSRS Šiaurės povandeninių laivų flotilę. Strateginiame atominiame povandeniniame laive ėjo diviziono karininko pareigas, vėliau buvo paskirtas kovinės dalies vadu.

1992 m. K. Macijauskas pradėjo tarnauti besikuriančiame Lietuvos karo laivyne, buvo paskirtas mokymo centro viršininku, tobulinosi JAV Karinių jūrų pajėgų štabo koledže (1994–1995 m.). 1997 m. ėmė vadovauti Jūrų pakrančių stebėjimo tarnybai, o 1999 m. balandžio 28 d.,  Krašto apsaugos ministro įsakymu, buvo paskirtas Karinių jūrų pajėgų vadu. 2000 m. vasario 22 d. K. Macijauskui suteiktas jūrų kapitono laipsnis, po penkerių metų (2005 m. vasario 16 d.) – flotilės admirolo laipsnis.

Profesinę patirtį derino su studijomis NATO koledže Romoje (studijas baigė 2004 m.). 2008 m. birželį – 2010 m. balandį ėjo Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo viršininko pareigas, nuo 2010 m. balandžio flot. adm. K. Macijauskas – Lietuvos Karinių jūrų pajėgų vadas.

 

Įvertinimai

LDK Gedimino II laipsnio ordino medalis (1998 m.).

LR Prezidento vardinis ginklas – kardas (2005 m.).

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius (2006 m.).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!