Pareigūnai - Gen. ltn. Arvydas Pocius

220px Lt.Gen.ArvydasPocius.

Gen. ltn. Arvydas Pocius

Lietuvos karininkas, buvęs Lietuvos Respublikos Kariuomenės vadas (2009-2014 m.), generolas leitenantas.

Gen. ltn. Arvydas Pocius tarnauja gimtajai šaliai nuo pat jos nepriklausomybės atkūrimo. 1991 metais sovietų bandymo karine jėga perimti valdžią Lietuvoje metu jis dalyvavo saugant to meto Aukščiausiąją Tarybą. Pastaruoju metu patyręs karybos ir karo vadybos strategas kelerius metus (2009-2014 m.) sėkmingai vadovavo visai LR kariuomenei.

1990 m. vasario 16 d. mitingo prie tuomentinės Aukščiausiosios Tarybos metu Arvydas Pocius viešai atsisakė laipsnio ir Sovietų kariuomenės karininko priesaikos. 1991 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais sovietų bandymo karine jėga perimti valdžią Lietuvoje metu, jis dalyvavo saugant Aukščiausiąją Tarybą. 1991 m. sausio 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai ir tapo eiliniu savanoriu. 1991 m. buvo paskirtas Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos organizacinio skyriaus viršininku. Vėliau tapo jos štabo viršininko pavaduotoju, 1993 m. – štabo viršininku, 1994 m. – vadu. 2002 m. užėmė Rytų karinės apygardos vado pareigas. 2004 m. birželio 30 d. buvo paskirtas Lietuvos Respublikos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu. 2007 m. paskirtas NATO Sąjungininkų transformacijos vadavietės štabo viršininko pavaduotoju kariniam švietimui ir mokymui. Nuo 2009 m. liepos 23 d. iki 2014 m. liepos 24 d. gen. ltn. Arvydas Pocius vadovavo Lietuvos Respublikos kariuomenei.

Gen. ltn. A. Pocius 1979 m. baigė to meto Kūno kultūros institutą (dabar – Lietuvos sporto universitetas). 1997 m. baigė Generalinio štabo tarnybos tarptautinį kursą Vokietijos Bundesvero vadovavimo akademijoje Hamburge. 2004 m. baigė strateginių studijų kursą JAV Sausumos pajėgų karo koledže Karlisle (Pensilvanija). 2005–2007 m. studijavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, įgijo politikos mokslų magistro laipsnį.

Savo karinį ir karo vadybos pasirengimą tobulino įvairių tarptautinių kvalifikacinių kursų metu. 1993 m. baigė JAV mobiliuosius tarptautinius gynybos vadybos kursus, organizuotus JAV Gynybos resursų vadybos instituto. 1995 m. baigė kursus NATO Gynybos koledže Romoje, 1998 m. – vyresniųjų pareigūnų kursus George'o Marshallo Europos saugumo studijų centre Garmiše (Vokietija). 2001 m. baigė aukštesniuosius tarptautinius gynybos resursų vadybos kursus Monterėjuje (Kalifornija). 2008 m. dalyvavo kursuose pagal NATO vadovavimo programą Jungtinės Karalystės gynybos akademijoje Shrivenhame, Jungtinėje.

Iki 1991 m. gen. ltn. A. Pocius dirbo kūno kultūros ir sporto srityje. 1978 m. tapo laisvųjų imtynių Sovietų Sąjungos sporto meistru, 1980 m. – dziudo (juodojo diržo lygmuo) Sovietų Sąjungos sporto meistru.

 

Įvertinimas

Sausio 13-osios atminimo medalis (1992 m.).

Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1996 m.).

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (2000 m.).

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (2014 m.).

Krašto apsaugos sistemos lygmens medalis „Už nuopelnus“ ir kiti apdovanojimai.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!