Pareigūnai - Gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas

dsc7754 4ff565a945753

Gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas

Lietuvos Respublikos Kariuomenės vadas (nuo 2014 m. liepos 24 d.), generolas leitenantas.

(nuotr. A. Pliadžio)

Vienas iš nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjų ir ginkluotųjų pajėgų vadų. Sąžininga daugiau nei dvidešimtmetį trunkanti generolo leitenanto tarnyba Lietuvai ir ilgametė patirtis lėmė tai, kad jam buvo patikėta atstovauti mūsų šalies gynybai NATO organizacijoje ir Europos Sąjungoje (2012–2014 m.), o nuo 2014 m. liepos 24 d. – ir visai Lietuvos Respublikos kariuomenei.

Generolas leitenantas J. V. Žukas savo tarnybą pradėjo 1990 metų birželį atkuriamos Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos departamento Antrojo skyriaus inspektoriumi. Tų pačių metų rudenį buvo paskirtas Krašto apsaugos departamento Kadrų skyriaus viršininku. Dirbdamas šį darbą, gen. ltn. Žukas prisidėjo kuriant Valstybės sienos apsaugos tarnybą Lietuvoje. 1991 m. sausio 8 d. Seime davė priesaiką Lietuvos Respublikai, gynė ją tragiškų sovietų agresijos įvykių 1991 m. sausį ir rugpjūtį metu.

Vėliau gen. ltn. J. V. Žukas dirbo Lauko kariuomenės brigados Kauno motodesantinio bataliono vadu, Motorizuotos pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadu, Lietuvos gynybos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadu. 2007 m. rugsėjo 26 d. buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu. 2012–2014 m. jis ėjo garbingas LR Karinio atstovo prie NATO ir ES pareigas.

Generolo leitenanto karinis laipsnis J. V. Žukui suteiktas 2015 metų liepos 22 dieną. Jis yra baigęs mokslus Vilniaus universitete, Bundesvero vadovavimo akademijoje ir NATO gynybos koledže.

 

Įvertinimai

Sausio 13-osios medalis (1992 m.).

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1995 m.).

Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000 m.).

Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius (1998 m.).

Lietuvos stojimo į NATO medalis.

CISM (Tarptautinė karinio sporto taryba) ordinas už nuopelnus.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!