Pareigūnai - Gen. Vainius Butinas

52
vainius

Gen. Vainius Butinas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) vadas, vidaus tarnybos generolas.

Nuo eilinio pasienio kontrolės punkto šaulio iki Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado – tokia karjera nuo šiol didžiuojasi juodkrantiškis Vainius Butinas. Visa tai jam pasiekti padėjo kasdienis darbas ir savo tikslo siekimas. Dabar Vidaus tarnybos generolas jau trečius metus savo veikla stengiasi įgyvendinti pagrindinį VSAT tikslą – stiprinti išorinės Europos Sąjungos sienos apsaugą ir sėkmingai vadovauja apie 4 tūkstančiams pasienio pareigūnų.

Pasieniečio karjerą būsimasis VSAT vadas pradėjo 1991 metų spalio viduryje. Vilniaus universitete aukštąjį istoriko išsilavinimą įsigijęs (2004 m. Kauno technologijos universitete apsigynė viešojo administravimo magistro laipsnį) V. Butinas tapo eiliniu šauliu Nidos pasienio kontrolės punkte. Vėliau jis dirbo įvairiuose tuometinės Pasienio apsaugos tarnybos Pakrančių rinktinės padaliniuose. 1993 metų vasarį tapo Klaipėdos rinktinės Juodkrantės užkardos viršininku, nuo 1997-ųjų gegužės ėmė vadovauti PAR Kadrų skyriui. 1998 m. vasarį V. Butinas paskirtas PAR vado pavaduotoju - štabo viršininku, o 2005 m. balandį – tapo VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės vadu, nuo 2010 m. kovo 9 d. yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas. 2011 m. sausio 24 d. suteiktas vidaus tarnybos generolo laipsnis. Pasak paties VSAT vado, jo prioritetai: visų pirma – pareigūnai, žmonės, nesvarbu, kokias pareigas užimtų, ar kokiai organizacijai priklausytų, antra – tinkama technika, transportas, darbo sąlygos ir visos socialinės garantijos žmonėms bei geros algos.

 

Apie Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT)

Nuo VSAT priklauso, kaip patikimai saugoma Europos Sąjungos išorės siena, pagal tai Lietuva vertinama visame pasaulyje. Tarnybos veiklos tikslai: užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą; pagal savo kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų, Europos Sąjungos ir kitų teisės aktų valstybės sienos teisinio režimo klausimais vykdymą; užtikrinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą; užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų, Europos Sąjungos ir kitų teisės aktų migracijos procesų kontrolės klausimais vykdymą; įgyvendinti Lietuvos Europos Sąjungos politiką.

Yra septyni tarnybos teritoriniai struktūriniai padaliniai – rinktinės. Jos paskirstytos valstybės teritorijoje ir saugo atitinkamą valstybės sienos su užsienio valstybe ruožą: Vilniaus ir Varėnos rinktinės – su Baltarusija Baltarusijos Respublika; Ignalinos rinktinė – su Baltarusija Baltarusijos Respublika ir Latvija Latvijos Respublika; Lazdijų rinktinė – su Baltarusija Baltarusijos Respublika, Lenkija Lenkijos Respublika ir Rusija Rusijos Federacija; Pagėgių rinktinė – su Rusija Rusijos Federacija; Pakrančių apsaugos rinktinė – su Rusija Rusijos Federacija ir Latvija Latvijos Respublika, esamą valstybės sieną Baltijos jūroje ir jos pakrantę; Šiaulių rinktinė – su Latvija Latvijos Respublika.

 

Įvertinimas

2012 m. už aktyvų bendradarbiavimą, pagalbą policijai ir Lietuvos pasieniečių dienos proga pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Angelas sargas“.

Pasieniečių klubo garbės narys.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!