Pareigūnai - Kpt. Nerijus Alekna

Alekna2

Kpt. Nerijus Alekna

J. Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos standartinių sprogmenų neutralizavimo karininkas kapitonas.

Karininkas kapitonas N. Alekna vykdo pavojingus sprogmenų išminavimo darbus. Kartu su kitais kuopos karininkais jis neutralizuoja visoje Lietuvoje randamus karo laikų sprogmenis, kurie vis dar kelia didelę grėsmę žmonių gyvybėms. Profesionaliam išminuotojui ir karininkui tokį darbą teko dirbti ne tik mūsų šalyje, bet ir misijų Afganistane metu: jam buvo patikėta vadovauti Goro provincijos atkūrimo grupių išminuotojų skyriams. 

Kpt. N. Alekna buvo 7-tosios Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės pamainos išminuotojų skyriaus vadas, vėliau ėjo šias pareigas ir Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės tryliktojoje Lietuvos karių pamainoje.

Tarnybos pastarojoje pamainoje metu jis ypač pasižymėjo kaip puikus karininkas ir vadovas. 2011 metų rugsėjo 8-oji Afganistane tarnaujantiems Provincijos atkūrimo grupės Išminavimo skyriaus kariams atrodė niekuo nesiskirianti nuo kitų – jie vykdė eilinę priekinės saugos užduotį. Tačiau ši diena jiems įsiminė ilgam. Šarvuotas automobilis, kuriuo važiavo trys ukrainiečių kariai ir išminavimo skyriaus vadas kpt. Nerijus Alekna, užvažiavo ant sprogstamojo užtaiso. Nugriaudėjus galingam sprogimui, automobilyje kilo gaisras. Vairuotojas šoko būsenoje net nesuprato, kad jis sužeistas. Bandant atidaryti automobilio dureles iš vairuotojo pusės, jos užstrigo.

Šioje kritinėje ir gyvybei pavojingoje situacijoje patirtas sukrėtimas nesutrukdė skyriaus vadui priimti drąsius ir teisingus sprendimus. Kpt. Nerijus Alekna pademonstravo savo, kaip kario ir vado, profesionalumą bei drąsą. Jo vadovaujami skyriaus kariai pavojaus akimirką elgėsi ryžtingai ir tiksliai, tik kpt. Nerijaus Aleknos dėka buvo išvengta skaudesnių ir neprognozuojamų padarinių.

 

Įvertinimas

2012 m. Lietuvos kariuomenės organizuojamuose „Lietuvos karžygio“ apdovanojimuose pelnė apdovanojimą „už drąsą ir profesionalumą“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!